"member of parliament" - Svensk översättning

EN

"member of parliament" på svenska

EN

member of parliament {substantiv}

volume_up
1. politik
member of parliament

Användningsexempel för "member of parliament" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr Cars, I wish you bon voyage, but you are not a Member of Parliament any more.
(Applåder) Herr Cars, jag önskar en trevlig resa men Ni är inte längre en ledamot.
EnglishI fully share the interest and support of the distinguished Member of Parliament.
Jag instämmer helt och hållet med den ärade parlamentsledamotens engagemang och stöd.
EnglishI must point out that I want nothing to do with this Member of Parliament.
Jag måste påpeka att jag inte vill ha något att göra med denne parlamentsledamot.
English(BG) Mr President, I was a member of Parliament's delegation which visited Ukraine.
(BG) Herr talman! Jag ingick i parlamentets delegation som besökte Ukraina.
EnglishI am very pleased to see the President-in-Office here, as a former Member of Parliament.
Det gläder mig att se ordföranden här, som är en före detta parlamentsledamot.
EnglishI congratulate a Member of Parliament for being so outspoken on behalf of his region.
Jag vill tacka en ledamot i parlamentet för att han är så öppenhjärtig om sin region.
EnglishIt is a guarantee for the Member of Parliament and there is no question of changing it.
Det är en garanti för parlamentsledamoten och det blir inte fråga om att ändra den.
EnglishMany observers were arrested, as well as journalists and a Polish Member of Parliament.
Många observatörer greps, liksom journalister och en polsk parlamentsledamot.
EnglishI fully share the interest and support of the distinguished Member of Parliament.
Med tanke på situationen under det senaste decenniet är utvecklingen ganska hoppingivande.
EnglishIn the Netherlands a Member of Parliament is making a controversial film about Islam.
I Nederländerna håller en parlamentsledamot på att göra en kontroversiell film om islam.
EnglishImmunity is not a privilege granted to an individual Member of Parliament.
Immuniteten är inte ett privilegium som man ger enskilda parlamentariker.
EnglishThat approach would devalue Parliament and every Member of Parliament.
En sådan inriktning är nedvärderande för parlamentet och alla dess ledamöter.
EnglishI must refer the honourable Member to Parliament's own Rules of Procedure.
Herr parlamentsledamot! Jag vill här hänvisa till er egen arbetsordning.
EnglishI think it is the right of a Member of Parliament to raise his own concerns and fears.
Jag anser att en parlamentsledamot har rätt att ta upp det han oroar sig och är rädd för.
EnglishHe was released when it was realised that he was a Member of Parliament – this Parliament!
Han släpptes då det framkom att han var ledamot av parlamentet – det här parlamentet!
EnglishAs a Member of Parliament, you are of course free to express a political judgment.
Som parlamentsledamot kan ni givetvis göra ett politiskt uttalande.
EnglishThat really is a strange position for a Member of Parliament to adopt!
Det är verkligen en mycket egendomlig ståndpunkt från en parlamentsledamot!
EnglishOr does the President of the Commission have to be a Member of Parliament, and, if so, why?
Eller måste kommissionsordföranden vara medlem av parlamentet, och i så fall, varför?
EnglishThe Council shares the Member of Parliament's concern regarding animal welfare.
Rådet delar parlamentsledamotens oro över djurens välbefinnande.
EnglishAs a member of Parliament's ACP delegation, I have been concerned with this issue for years.
Som medlem i Europaparlamentets AVS-delegation har jag ägnat mig åt frågan i många år.

Synonymer (engelska) till "Member of Parliament":

Member of Parliament

Liknande översättningar för "member of parliament" på svenska

parliament substantiv
member substantiv
of preposition