"member of a committee" - Svensk översättning

EN

"member of a committee" på svenska

EN

member of a committee {substantiv}

volume_up
member of a committee (även: committeeman, committee member)

Användningsexempel för "member of a committee" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English(HU) As a member of the Committee on Petitions, I too would like to say a few words.
(HU) Som ledamot av utskottet för framställningar vill också jag säga några ord.
EnglishAs a former member of the Committee on Budgetary Control I myself am also guilty.
Som tidigare ledamot av budgetkontrollutskottet är jag själv också skyldig.
EnglishTo do this, having been a member of the committee, would not normally be my style.
Att göra detta såsom ledamot i kommittén är i normala fall inte min stil.
EnglishAny member of the committee can consult these minutes and find out the result.
Åtminstone kan alla ledamöter i utskottet alltså läsa protokollet och få veta resultatet.
EnglishSince I have been a member of the Committee on Culture, I am taking this poetic licence.
Eftersom jag har varit ledamot av kulturutskottet tar jag mig denna poetiska frihet.
EnglishAs a member of the Committee on Budgetary Control, I know that these myths are not true.
Som medlem av budgetkontrollutskottet vet jag att dessa myter inte är sanna.
EnglishI am a very experienced and active member of the Committee on Petitions.
Jag är en väldigt erfaren och aktiv medlem i utskottet för framställningar.
EnglishHe is also a member of the Committee on Agriculture and Rural Development.
Han är bland annat också ledamot av utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling.
EnglishThat is why I want to favour this report as a member of the Committee on Regional Development.
Därför vill jag som medlem i utskottet för regional utveckling stödja betänkandet.
EnglishAs a member of the Committee on Regional Development, I should like to emphasise one point.
Som ledamot av utskottet för regional utveckling vill jag betona en punkt.
EnglishI myself am a member of the Committee on Budgets and the Committee on Budgetary Control.
Själv är jag ledamot i budgetutskottet och budgetkontrollutskottet.
EnglishAs a member of the Committee on Regional Development, I warmly welcome this reform.
I egenskap av ledamot i utskottet för regional utveckling välkomnar jag verkligen den här reformen.
EnglishNo member of the Committee shall at the same time be a member of the European Parliament.
Ingen ledamot av eller suppleant i kommittén får samtidigt vara ledamot av Europaparlamentet.
EnglishAnd, last but not least - although she is not a member of the Committee - Catherine Guy-Quint.
Och, sist men inte minst - även om hon inte är ledamot i utskottet - Catherine Guy-Quint.
EnglishAs a member of this Committee of Inquiry, I would like to protest against such excessive claims.
I egenskap av medlem av denna undersökningskommitté motsätter jag mig sådana överdrifter.
EnglishI dare say that not a single member of the Committee is a nimby ('not in my backyard').
Jag vågar påstå att inte en enda ledamot i utskottet är en så kallad nimby (”not in my backyard”).
EnglishAs a member of the Committee on Legal Affairs, I can only advise against taking such a step.
Som ledamot av utskottet för rättsliga frågor kan jag bara råda er att inte ta ett sådant steg.
EnglishIt was made easier by the fact that the rapporteur, Mr Seppänen, is a member of the Committee on Budgets.
Det underlättade att föredragande Esko Seppänen är ledamot av budgetutskottet.
EnglishAs a member of the Committee on Development, it is precisely this aspect that I would like to emphasise.
Som medlem av utskottet för utveckling är det just denna aspekt jag vill framhålla.
EnglishMadam President, I am a member of the Committee on Women's Rights and coordinator of the Greens.
Fru ordförande! Jag är medlem i utskottet för kvinnors rättigheter och samordnare för De gröna.