"meltdown" - Svensk översättning

EN

"meltdown" på svenska

volume_up
meltdown {substantiv}
EN

meltdown {substantiv}

volume_up
(DE) Madam President, Japan is still under threat of nuclear meltdown.
Japan hotas fortfarande av en härdsmälta.
Okay, Dad is stressed to the point of a total meltdown.
Pappa, är stressad till den grad att han är nära en härdsmälta.
We have avoided a meltdown of the financial system.
Vi har undvikit en total härdsmälta i det finansiella systemet.

Användningsexempel för "meltdown" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe do not want a repetition of the American meltdown scenario in Europe.
Vi vill inte att den amerikanska härdsmältan ska upprepas i Europa.
EnglishWe have now gone through a global financial meltdown and it is continuing to cause us problems.
Vi har nu gått igenom en global finansiell härdsmälta och den fortsätter att plåga oss.
EnglishEvery child in Japan is aware of the consequences of nuclear meltdown.
Alla barn i Japan är medvetna om konsekvenserna av en härdsmälta.
EnglishI would remind you that the whole financial system was in danger of meltdown at the end of 2008.
Jag vill påminna er om att hela det finansiella systemet riskerade att krascha i slutet av 2008.
English(DE) Madam President, Japan is still under threat of nuclear meltdown.
(DE) Fru talman! Japan hotas fortfarande av en härdsmälta.
EnglishAfter years of intimidation, brutality and economic meltdown, the election came as the final twist of the screw.
Efter år av hot, brutalitet och ekonomisk kollaps kom nu valet som spiken i kistan.
English.... 1986 and the nuclear meltdown of an outdated nuclear power plant.
1986 och härdsmältan i ett gammalt kärnkraftverk.
EnglishOkay, Dad is stressed to the point of a total meltdown.
Pappa, är stressad till den grad att han är nära en härdsmälta.
EnglishWe have avoided a meltdown of the financial system.
Vi har undvikit en total härdsmälta i det finansiella systemet.
EnglishPlease bear in mind that the meltdown in Seattle was due to an overload of the international agenda.
Jag ber er komma ihåg att kollapsen i Seattle berodde på en överbelastning av den internationella dagordningen.
EnglishThe worldwide financial meltdown has highlighted the interdependent globalised nature of our world.
Den världsomfattande ekonomiska härdsmältan har visat oss hur beroende vi är av varandra i vår globaliserade värld.
EnglishAlready the financial institutions are resisting the regulations we need to prevent a future meltdown.
De finansiella institutionerna spjärnar redan emot de regler vi behöver för att förhindra en framtida härdsmälta.
EnglishHow are we to deal with the fact that a nuclear meltdown could occur in any of the plants that we operate?
Hur ska vi hantera det faktum att det kan ske en härdsmälta i vilket som helst av de kärnkraftverk som vi driver?
EnglishWe are facing floods, desertification, water shortages, forest fires, glacial meltdown, and changes in the flora.
Vi drabbas av översvämningar, ökenutbredning, vattenbrist, skogsbränder, glaciärsmältning och förändringar av floran.
EnglishThey have made their decision and it makes no sense to them to continue the debate in the middle of a global economic meltdown.
De har gjort sitt val, och det är inte rimligt att de ska fortsätta debatten mitt i en global ekonomisk kollaps.
EnglishWe are dealing with a full-scale global financial meltdown in which international efforts need to be made at a global level.
Vi har att göra med en fullständigt global finansiell härdsmälta där internationella insatser måste göras på global nivå.
EnglishDespite all the talk of lifelong learning, in terms of knowledge, Sweden risks meltdown as we are failing right from the start.
Kunskapsmässigt riskerar Sverige en härdsmälta trots allt tal om livslångt lärande, eftersom vi missar redan i starten.
EnglishAn accident would affect the whole of Europe and the longer these reactors are working the greater the likelihood of total meltdown.
En olycka, en maximal olycka, som blir alltmer sannolik ju längre dessa reaktorer är i drift, skulle drabba hela Europa.
EnglishThe crisis is man made - from the USA to the EU and beyond, the meltdown in the banking and financial sector is as shocking as it is real.
Krisen har orsakats av människor - från USA till EU och vidare är kollapsen i bank- och finanssektorn både chockerande och verklig.
EnglishHad we allowed a meltdown of the financial sector, the savings and pensions of millions of European citizens would have been buried too.
Om vi hade tillåtit en kollaps i finanssektorn hade även miljontals EU-medborgare fått se sina besparingar och pensioner gå förlorade.

Synonymer (engelska) till "meltdown":

meltdown