EN

to melt [melted|melted] {verb}

volume_up
1. allmänt
But it turns out the exiting temperature was 650 degrees F, hot enough to melt lead.
Det visade sig att den verkliga temperaturen- var 350 grader Celcius, tillräckligt för att smälta bly.
Nuclear, the time lag alone will allow the Arctic to melt and other places to melt more.
Med kärnkraften kommer enbart tidsfördröjningen orsaka att Arktis smälter och andra ställen att smälta mer.
To smuggle it out, they had to melt it down and recast it as beer kegs.
För att smuggla ut dem så var de tvungna att smälta ned det och göra om till öltunnor.
2. "color, feel"
to melt
volume_up
övergå i {vb} (färg, känsla)

Användningsexempel för "to melt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTo smuggle it out, they had to melt it down and recast it as beer kegs.
För att smuggla ut dem så var de tvungna att smälta ned det och göra om till öltunnor.
EnglishHowever, it is easier to claim that mobile phones melt our brains.
Det är bara lättare att påstå att mobiltelefonerna smälter våra hjärnor.
EnglishBut it turns out the exiting temperature was 650 degrees F, hot enough to melt lead.
Det visade sig att den verkliga temperaturen- var 350 grader Celcius, tillräckligt för att smälta bly.
EnglishAccording to them, methane and carbon dioxide are going to heat up the planet and melt the poles and glaciers.
Metan, koldioxid skulle värma planeten och få polerna och glaciärerna att smälta.
EnglishNuclear, the time lag alone will allow the Arctic to melt and other places to melt more.
Med kärnkraften kommer enbart tidsfördröjningen orsaka att Arktis smälter och andra ställen att smälta mer.
EnglishWhy does he choose to let the expertise that is present in the Agency melt away like snow in the sun?
Varför väljer han att låta den expertis som finns inom denna byrå smälta bort som snö i solen?
EnglishPeople have got it into their heads that if we cut emissions, all the other problems will just melt away.
Människor har fått för sig att om vi minskar utsläppen kommer alla de övriga problemen bara att försvinna.
EnglishIt is not a death when they melt; it is not an end, but a continuation of their path through the cycle of life.
Det är inte en död när de smälter - det är inte ett slut, utan ett nytt steg på deras väg genom livscykeln.
EnglishEveryone, including the experts on the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, are amazed at the melt which is taking place.
Till och med FN:s klimatpanels experter häpnar inför den avsmältning som pågår.
EnglishAn interesting phenomenon that speaks for Nordell idea is that the North Pole will melt much faster than the South Pole.
– Ett intressant fenomen som talar för Nordells idé är att nordpolen smälter betydligt snabbare än sydpolen.
EnglishIt begins to melt below the boiling point of water and does not drive off the oily contaminants for which it is a sponge.
Den börjar smälta redan under 100-gradersstrecket och stöter inte bort feta föroreningar utan suger upp dem.
EnglishThen we very carefully melt onto the slide.
Provet smälter och fastnar på objektglaset.
EnglishIf that happens it will mean that Greenland's ice sheet will inevitably melt and sea levels will rise by at least seven metres.
Det skulle innebära att Grönlands istäcke oundvikligen skulle smälta och havsnivån skulle stiga med minst sju meter.
EnglishIt was so serious that the team which cleared the track after the accident was clothed in what looked like space suits, which almost began to melt.
Det var så allvarligt att uppröjningspersonalen var klädd i rymddräkter, som nästan började smälta.
EnglishQuantity and quality issues relating to day-and melt water, wastewater and drinking water in various stages of processing penetrated.
Mängd och kvalitetsfrågor rörande dag- och smältvatten, avloppsvatten och dricksvatten i olika beredningsstadier penetreras.
EnglishWe work with quantity and quality issues relating to day-and melt water, wastewater and drinking water in different stages of processing.
Mängd och kvalitetsfrågor rörande dag- och smältvatten, avloppsvatten och dricksvatten i olika beredningsstadier penetreras.
EnglishThe ice cream is going to melt.
EnglishWe push that material to extruders where we melt it, push it through small die holes, make spaghetti-like plastic strands.
Vi trycker det materialet till extruderingsmaskiner där vi smälter det, trycker det igenom små färgningshål, gör spaghettiliknande plasttrådar.
EnglishRunning up debts was not seen as a problem as it was felt that economic growth would melt them away like the sun melts the ice.
Att öka skulderna sågs inte som något problem eftersom man trodde att de skulle smälta bort som snö i sol i och med den ekonomiska tillväxten.
EnglishIt would melt down.

"melting glacier" på svenska

melting glacier
Swedish
  • smältande glaciär
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"melting glaciers" på svenska

melting glaciers
Swedish
  • smältande glaciärer
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "melting":

melting
melting pot
English