"melancholy" - Svensk översättning

EN

"melancholy" på svenska

volume_up
melancholy {substantiv}
EN

melancholy {substantiv}

volume_up
melancholy (även: sadness)
melancholy
melancholy (även: blues)
That is why there is a touch of melancholy in the air today.
Därför ligger det en aning melankoli i luften i dag.
Läs artikeln om vit melankoli här
Today Sweden is in the third phase, which they call “the white melancholy”.
Idag befinner sig Sverige i den tredje fasen, som de kallar för ”den vita melankolin”.
melancholy (även: depression, slump)

Användningsexempel för "melancholy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishToday Sweden is in the third phase, which they call “the white melancholy”.
Idag befinner sig Sverige i den tredje fasen, som de kallar för ”den vita melankolin”.
EnglishThat is why there is a touch of melancholy in the air today.
Därför ligger det en aning melankoli i luften i dag.
EnglishCommissioner, you have the melancholy satisfaction of being proved right and that never makes one popular or even happy.
Herr kommissionär! Ni har det dystra nöjet att få rätt och det blir man aldrig populär på eller ens lycklig.
EnglishWhat I mean is that, although this contradicts the philosopher, this melancholy is not the result of pointless efforts.
Det jag menar är att denna melankoli, trots att detta motsäger filosofen, inte är ett resultat av meningslösa ansträngningar.
EnglishRead the article on white melancholy here.
EnglishThe argument that you used before the Seville European Council is not valid: "futile efforts lead to melancholy ".
Det argument ni använde före Europeiska rådet i Sevilla är inte godtagbart: ?meningslösa ansträngningar leder endast till svårmod?.
EnglishThe argument that you used before the Seville European Council is not valid: " futile efforts lead to melancholy ".
Det argument ni använde före Europeiska rådet i Sevilla är inte godtagbart:? meningslösa ansträngningar leder endast till svårmod?.
EnglishWe have not done that because, following Ortega’s advice, we do not like pointless efforts, which only lead to melancholy.
Vi har inte gjort detta, utan på Manuel Medina Ortegas inrådan avstått från en hopplös kamp som bara skulle göra oss nedslagna.
EnglishIt leads to melancholy and also to speaking for longer than the time one is allocated, Mr García-Margallo y Marfil, through the President's indulgence.
Det leder till melankoli och även till att man överskrider sin talartid, José Manuel García-Margallo y Marfil, under talmannens överinseende.
EnglishOtherwise we will be making a futile effort and, as Mr Ortega y Gasset was just saying, futile effort leads to melancholy and - in politics - to opposition.
Annars kommer vi att göra ett fåfängt försök och, liksom Ortega y Gasset just sade leder fåfänga försök till melankoli och, inom politiken, till opposition.
English- (PL) Chancellor, first and foremost, I would like to express my gratitude for the fact that you have succeeded in leading Europe out of its state of melancholy, its sense of doom and gloom.
- (PL) Fru förbundskansler! Först och främst vill jag uttrycka min tacksamhet för att ni har lyckats leda EU ur sitt tillstånd av tungsinthet, sitt sinne av undergång och dysterhet.
EnglishI believe that history can show us and the present can teach us that the tendency to blame others for what we have failed to achieve results in melancholy and a negative attitude among people.
Jag menar att historien kan visa oss och nutiden lära oss att tendensen att skylla på andra för vad vi inte har uppnått resulterar i dysterhet och en negativ inställning hos människorna.
EnglishI hope it will not be a wasted effort, because a thinker from my country used to say that wasted effort leads to melancholy, and at this time of night I do not want to get melancholic.
Jag hoppas att mina ansträngningar ger resultat, för en spansk tänkare har sagt att fruktlösa ansträngningar leder till melankoli, och jag har inte lust att bli melankolisk så här sent på kvällen.

Synonymer (engelska) till "melancholy":

melancholy