"megawatt" - Svensk översättning

EN

"megawatt" på svenska

volume_up
megawatt {substantiv}
SV

"megawatt" på engelska

EN

megawatt {substantiv}

volume_up
megawatt
We are supporting the construction of 2000 megawatt nuclear reactors to the tune of ECU 75 million.
Med 75 millioner ecu understödjer vi byggandet av kärnreaktorer på 2000 megawatt.
They are concerned about this 50-megawatt threshold for eligibility.
De är oroade över tröskelvärdet på 50 megawatt för att få stöd.
Even small cogeneration plants can produce 100 megawatts, or even more.
Redan små kraftvärmeverk kan producera 100 megawatt eller mer.
SV

megawatt {utrum}

volume_up
megawatt
Med 75 millioner ecu understödjer vi byggandet av kärnreaktorer på 2000 megawatt.
We are supporting the construction of 2000 megawatt nuclear reactors to the tune of ECU 75 million.
De är oroade över tröskelvärdet på 50 megawatt för att få stöd.
They are concerned about this 50-megawatt threshold for eligibility.
Redan små kraftvärmeverk kan producera 100 megawatt eller mer.
Even small cogeneration plants can produce 100 megawatts, or even more.

Användningsexempel för "megawatt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOne megawatt-hour costs 50 euros today; I can still remember when it was 20 euros.
I dag kostar en megawattimme 50 euro – jag minns fortfarande när priset låg på 20 euro.
EnglishWe are supporting the construction of 2000 megawatt nuclear reactors to the tune of ECU 75 million.
Med 75 millioner ecu understödjer vi byggandet av kärnreaktorer på 2000 megawatt.
EnglishThey are concerned about this 50-megawatt threshold for eligibility.
De är oroade över tröskelvärdet på 50 megawatt för att få stöd.
EnglishAnd you can power the entire U.S. vehicle fleet with 73,000 to 145,000 five-megawatt wind turbines.
Och man kan driva hela den amerikanska fordonsparken med 73 000 till 145 000 fem-megawatts vindkraftverk.
EnglishIt has been reported that EDP (Energias de Portugal) intends to build a 170-megawatt-capacity dam on this river, which should be completed by 2013.
Det har meddelats att EDP (Energias de Portugal) tänker bygga en damm i floden, med en installerad kapacitet på 170 megawatt, som ska vara färdig till 2013.
EnglishWith just a thousand appliances the figure reaches one kilowatt per hour, and with a million, one megawatt per hour, at which point we are talking about much larger volumes of energy consumption.
Tusen apparater drar redan en kilowattimme och en miljon en megawattimme, varvid det redan är fråga om betydande kvantiteter.
EnglishA cautious estimate is that the price of electricity in the European wholesale electricity market could rise on average by EUR 10 per megawatt-hour as a result of emissions trading.
En försiktig beräkning är att elpriset på den europeiska grossistmarknaden för el skulle stiga med i genomsnitt 10 euro per megawattimme till följd av utsläppshandeln.
EnglishIf a one-thousand megawatt coal-powered station were replaced by just one nuclear power plant, the carbon dioxide emissions could be reduced by six million tonnes a year, which is no small amount.
Ersätter man ett kolkraftverk på tusen megawatt med kärnkraft kan man minska utsläppen av koldioxid med sex miljoner ton per år, och det är faktiskt mycket.