"meeting point" - Svensk översättning

EN

"meeting point" på svenska

EN

meeting point {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "meeting point" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Englishthey can serve as an effective meeting point between universities and businesses;
De kan tjänstgöra som en effektiv mötespunkt mellan universiteten och företagen.
EnglishA meeting point for researchers is in northern Norway, Sweden and Finland.
A meeting point for researchers in northern Norway, Sweden and Finland.
EnglishThis is a meeting point for many cultures, including Member States and various other countries.
Havet utgör en punkt där flera olika kulturer möts, däribland medlemsstaterna och flera andra länder.
EnglishHowever, the Council's primary mission is to seek a meeting-point, a compromise acceptable to all.
Rådets främsta uppgift är emellertid att söka en mötespunkt, en kompromiss som är godtagbar för alla.
EnglishIt is a meeting point for the European Union and Russia.
EnglishIn a way, the preparation for the 2007-2013 programming period became a meeting point between different EU priorities.
På sätt och vis blev förberedelserna för programperioden 2007-2013 en mötespunkt för olika EU-prioriteringar.
EnglishThe current text drafted by the Dutch Presidency is a point of balance and, I hope, a meeting-point too.
Den aktuella text som utvecklats av det holländska ordförandeskapet utgör en balanspunkt där jag hoppas vi skall kunna mötas.
EnglishAnd I believe that we Members of the European Parliament should therefore treat the Bregenz declaration as a meeting point.
Och jag anser att vi ledamöter i Europaparlamentet därför måste tillmäta Bregenzförklaringen central betydelse.
EnglishThe development of this directive may provide an important meeting point in the much-reviled relationship between economy and ecology.
Ekonomi och ekologi, många gånger en föraktad binom, kan vara en viktig knutpunkt i genomförandet av detta direktiv.
EnglishThe proposals which we have tabled for discussion at today's focal point meeting owe a great deal to the work of this presidency's predecessors.
De förslag som vi har lagt fram till diskussion på dagens ”brännpunktsmöte” bygger till stor del på de föregående ordförandeskapens arbete.
EnglishThe proposals which we have tabled for discussion at today's focal point meeting owe a great deal to the work of this presidency's predecessors.
De förslag som vi har lagt fram till diskussion på dagens ” brännpunktsmöte ” bygger till stor del på de föregående ordförandeskapens arbete.
English(GA) Mr President, last week's summit meeting of the European Union Heads of State was a very positive meeting from the point of view of Ireland and of Europe.
(GA) Herr talman! Förra veckans toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer var ett mycket positivt möte för Irland och för Europa.
EnglishAlthough its role is that of an advisory body, it is an important forum and a meeting point for discussing and attempting to meet the various demands.
Även om församlingen har en rådgivande roll är den ett viktigt forum och en mötespunkt för diskussioner och för försök att tillgodose de olika kraven.
EnglishThe conference is thought as a meeting point between the different areas involved with Riemann and Klein surfaces, following Professor Bujalance’s view of mathematics.
This improves what is characterised as visually relevant features, a topic which this thesis covers, in particular for medical imaging.
EnglishIn regard to the London meeting, let me also point out that the presidency was invited to that meeting but as I said, the meeting was not held at its initiative.
När det gäller mötet i London skulle jag också vilja påpeka att ordförandeskapet, som alltså inte tog initiativ till mötet, ändå fick en inbjudan.
EnglishThe conference is thought as a meeting point between the different areas involved with Riemann and Klein surfaces, following Professor Bujalance’s view of mathematics.
The conference is thought as a meeting point between the different areas involved with Riemann and Klein surfaces, following Professor Bujalance’s view of mathematics.

Liknande översättningar för "meeting point" på svenska

meeting substantiv
point substantiv