"meeting place" - Svensk översättning

EN

"meeting place" på svenska

EN

meeting place {substantiv}

volume_up
meeting place (även: meet, rendezvous, venue)
The Mediterranean must not be a cultural dividing line but a meeting place.
Medelhavet får inte vara en kulturell skiljelinje, utan en mötesplats.
This conference is a meeting place for researchers in the field.
Den här konferensen är en mötesplats för forskare inom området.
This is a meaningful and necessary meeting-place between North and South in the world.
Detta är en meningsfull och nödvändig mötesplats mellan nord och syd i världen.

Användningsexempel för "meeting place" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis unprecedented meeting will take place in Washington DC on 20 and 21 April.
Mötet, som är nytt i sitt slag, kommer att äga rum i Washington den 20-21 april.
EnglishAs far as I remember, this meeting took place in New York at the end of August.
Det var ett möte som ägde rum i slutet av augusti, har jag för mig, i New York.
EnglishThe Internet is a meeting place, a forum for free information, a sort of common land.
Internet är en mötesplats, ett forum för fri information, ett slags allmänning.
EnglishThis is a meaningful and necessary meeting-place between North and South in the world.
Detta är en meningsfull och nödvändig mötesplats mellan nord och syd i världen.
EnglishThe annual meeting took place on April 28, 2010, in Boden at Western Farm.
Doktorandsektionens årsmöte avhölls vid Western Farm, Boden, den 28 april 2010.
EnglishTo this end, we hope that a ministerial meeting will take place before the end of July.
Därför hoppas vi att ett ministermöte kommer att äga rum före utgången av juli.
EnglishIndeed, a meeting took place yesterday with my head of delegation and the Prime Minister.
Ett möte ägde faktiskt rum i går mellan min delegationschef och premiärministern.
EnglishThe next high-level meeting will take place on 8 July 2003 - a week from now.
Nästa högnivåmöte kommer att äga rum den 8 juli, om en vecka från i dag.
EnglishAgora is Greek for square or meeting place, and Materiae is just what it sounds like.
Agora är grekiska för torg eller samlingsplats, och Materiae är precis vad det låter som.
EnglishThe Mediterranean must not be a cultural dividing line but a meeting place.
Medelhavet får inte vara en kulturell skiljelinje, utan en mötesplats.
EnglishSeldom has a European Council meeting taken place in such difficult and tense circumstances.
Sällan har ett möte i Europeiska rådet ägt rum under så svåra och spända förhållanden.
EnglishThis Meeting takes place at a very important juncture in our relations.
Det här mötet hålls vid ett mycket viktigt skede av våra förbindelser.
EnglishA new ECOFIN Council meeting will take place immediately before the European Council in Stockholm.
Ett nytt Ekofinrådsmöte kommer att äga rum omedelbart före Stockholmstoppmötet.
EnglishThis is the first time that the interparliamentary meeting has taken place here in Strasbourg.
Det är första gången som detta interparlamentariska möte har hållits här i Strasbourg.
EnglishThe climate in which the Council meeting is taking place is particularly delicate.
Det klimat i vilket rådets möte äger rum är särskilt ömtåligt.
EnglishThe second ASEM meeting, which took place in London in 1998, successfully overcame the crisis.
ASEM: s andra toppmöte som hölls i London 1998 löste med framgång krisen.
EnglishThis is not an idealized picture; a meeting like this took place in Germany with great success.
Det är ingen utopi, i Tyskland ägde ett sådant möte rum med stor framgång.
EnglishIn addition, a unique meeting took place in Amsterdam involving all European Affairs ministers.
Andelen medborgare som säger att EU-medlemskapet är bra har ökat från 48 till 56 procent.
EnglishIn addition, a unique meeting took place in Amsterdam involving all European Affairs ministers.
Dessutom hölls det ett unikt möte med alla EU-ministrarna i Amsterdam.
EnglishThat remains the inspiration and the intention behind the meeting that will take place tomorrow.
Detta förblir inspirationen och syftet bakom mötet som sker i morgon.

Synonymer (engelska) till "meeting place":

meeting place

Liknande översättningar för "meeting place" på svenska

meeting substantiv
place substantiv