"meeting-house" - Svensk översättning

EN

"meeting-house" på svenska

EN

meeting-house {substantiv}

volume_up
1. religion
meeting-house

Användningsexempel för "meeting-house" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI will, however, do my best, and am already looking forward to meeting Members of your House and parliamentarians from the ACP states.
Jag ska dock göra mitt bästa och ser redan fram emot att få möta ledamöter från parlamentet och från AVS-staterna.
EnglishTherefore I welcome the joint meeting of this House and US elected representatives so that we can reach an agreement.
Därför välkomnar jag det gemensamma mötet mellan Europaparlamentet och USA:s valda företrädare så att vi kan komma fram till ett avtal.
EnglishThe trialogue of the Council, the Commission and Parliament is meeting in this House at the same time to discuss the issue of regulating hedge funds.
Trepartsmötet mellan rådet, kommissionen och parlamentet pågår samtidigt för att diskutera regleringen av hedgefonder.
EnglishThe European Parliament building is not a meeting house for every group that wants to have a protest at this or that problem throughout the world.
Europaparlamentets byggnad är inte en mötesplats för alla grupper som vill reagera mot det ena eller andra problemet i världen.
EnglishMy apologies to Mr Ouzký; normally I stay until the end of any debate in which I have spoken, but I now have a meeting of this House's Bureau to go to.
Normalt stannar jag till slutet av varje debatt som jag har deltagit i, men jag måste nu gå till ett sammanträde i parlamentets presidium.
EnglishI must also apologise on behalf of Lord Tomlinson, who is attending an important meeting in the House of Lords today in a different capacity.
Dessutom måste jag be om ursäkt för Tomlinson, som i dag befinner sig i ett viktigt sammanträde i sin andra funktion i Förenade Kungadömets överhus.
EnglishMadam President, first of all, I am disappointed that this House is meeting today and tomorrow, rather than on the scheduled dates.
Fru ordförande! Först och främst vill jag uttrycka besvikelse över själva det faktum att detta parlament samlas i dag och i morgon i stället för de datum som var bestämda.
EnglishI welcome the fact that he and other Members of this House are meeting other parliamentarians from WTO member countries to review this matter.
Jag välkomnar att han och andra parlamentsledamöter ska möta andra parlamentariker från Världshandelsorganisationens medlemsländer för att granska detta ärende.
EnglishThe Commission, the Council, and this House, meeting in Stuttgart, have already negotiated a statement, and that involved this House being consulted either fully or to a considerable degree.
Kommissionen, rådet och parlamentet, som sammanträder i Stuttgart, har redan förhandlat fram en ståndpunkt, och den omfattade samråd med parlamentet, endera till fullo eller i betydande grad.

Liknande översättningar för "meeting-house" på svenska

house substantiv
house adjektiv
Swedish
meeting substantiv
country house substantiv