"meet a goal" - Svensk översättning

EN

"meet a goal" på svenska

meet a goal
SV
  • uppfylla ett mål
  • uppnå ett mål

Användningsexempel för "meet a goal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Administration has found $15 million in the budget of what would be $23 million required to meet the goal.
Jimenez said they are on track to meet the goal, as well as the 10 million target set for 2016.
We can all continue business as usual for another 50 years and still have 35 left to meet the goal.
With human error accounting for 94 percent of crashes, officials acknowledge self-driving vehicles and other automated vehicle systems will be necessary to meet the goal.
Yes, not an absolute guide, but one that's sufficient to meet the goal, i.e. providing a guide to anticipated strength to the user.
Learn a new skill or take on a challenge to meet a goal.
Next time you find yourself struggling to meet a goal, give it a try.
Or if there isn't time to meet a goal, it can be deferred and the app will schedule it in again.
To improve your mental health you are suggested to learn a new skill or take on a challenge to meet a goal.
You raise money to meet a goal, and when the goal amount is met, you must face your fear.

Användningsexempel för "meet a goal" på svenska

EnglishWe have the ability to meet this goal by performing a series of domestic tasks, the most important of which is the reduction of bureaucratic hurdles.
Vi har förmågan att uppfylla detta mål genom att utföra en rad inhemska uppgifter, där den viktigaste är att minska byråkratiska hinder.
EnglishIn order to meet this goal, it is clearly necessary to prevent products that have dangerous toxicological effects from being placed on the market.
För att lyckas med det är det givetvis nödvändigt att man förhindrar att de produkter som innebär en toxikologisk risk kommer ut på marknaden.
EnglishIf the Union is to meet its goal of enlargement, reform will need to extend beyond agricultural policy and the Structural Funds to embrace the whole process of decision-making.
Den eftersträvade utvidgningen av unionen kräver reformering, inte bara av jordbruks- och strukturfonderna utan även av beslutsprocessen.
EnglishWe need to work on the true globalisation or universalisation of human rights, justice and the rule of law, and the ICC is an important instrument to meet this goal.
Vi måste arbeta på verklig globalisering eller universalisering av mänskliga rättigheter, rättvisa och rättsstat, och ICC är ett viktigt instrument för att uppfylla detta mål.

Liknande översättningar för "meet a goal" på svenska

goal substantiv
Swedish
meet substantiv
a artikel
to achieve a goal verb