"mediocrity" - Svensk översättning

EN

"mediocrity" på svenska

volume_up
mediocrity {substantiv}
SV
EN

mediocrity {substantiv}

volume_up
And then his political mediocrity and incompetence would very soon become apparent.
Men då skulle hans politiska medelmåttighet och bristande förmåga snabbt uppenbaras.
Everyone knows that mediocrity is far more costly, in the long term, than quality.
Alla vet att medelmåttighet är betydligt dyrare än kvalitet på lång sikt.
Societies are changed not by mediocrity but by courage, conviction and vision.
Samhällen förändras inte med hjälp av medelmåttighet utan med hjälp av mod, övertygelse och visioner.
mediocrity (även: second-rater)

Användningsexempel för "mediocrity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd then his political mediocrity and incompetence would very soon become apparent.
Men då skulle hans politiska medelmåttighet och bristande förmåga snabbt uppenbaras.
EnglishEveryone knows that mediocrity is far more costly, in the long term, than quality.
Alla vet att medelmåttighet är betydligt dyrare än kvalitet på lång sikt.
EnglishSocieties are changed not by mediocrity but by courage, conviction and vision.
Samhällen förändras inte med hjälp av medelmåttighet utan med hjälp av mod, övertygelse och visioner.
EnglishThe eco-label should not be associated with mediocrity.
Miljömärkningen bör inte förknippas med dålig prestanda.
EnglishNo delusions of grandeur or mediocrity can jeopardise the challenging mission which is Europe's destiny today.
Inga storvulna illusioner eller medelmåttlighet får äventyra den utmaning som Europas framtid är i dag.
EnglishIf we continue to confuse equal opportunities with egalitarianism and mediocrity, the more mediocre people we will have.
Vi måste sänka skatterna, ta hårdare tag mot lagstiftningen och skydda friheten att starta företag.
EnglishBut what they assure in its place is mediocrity.
EnglishMediocrity must be driven out of Europe.
Vi måste utrota medelmåttligheten i Europa.
EnglishI did not say anything about mediocrity.
EnglishIf we continue to confuse equal opportunities with egalitarianism and mediocrity, the more mediocre people we will have.
Ju mer vi fortsätter att blanda ihop lika möjligheter med jämlikhetssträvanden och medelmåttighet, desto fler medelmåttor kommer vi att få.
EnglishI know that you blithely accuse those who do not share your blind belief in the benefits of the Europe of Brussels of lies, of mediocrity and even of stupidity.
Jag vet att ni glatt anklagar dem som inte delar er blinda tro på Bryssel-Europas förtjänster för att ljuga, vara medelmåttor och till och med dumma.
EnglishI wish to state clearly that the Commission would wish to have nothing to do with a Europe of backtracking, a Europe of mediocrity, a Europe of reduced aims.
Därför gläder det mig att det luxemburgska ordförandeskapet kommer att göra allt som står i dess makt för att nå en överenskommelse under den här perioden.
EnglishI wish to state clearly that the Commission would wish to have nothing to do with a Europe of backtracking, a Europe of mediocrity, a Europe of reduced aims.
Jag vill klart och tydligt säga att kommissionen inte skulle vilja ha något att göra med ett Europa som drar sig tillbaka, ett mediokert Europa, ett Europa med inskränkta mål.
EnglishIt seems to me that Mr Buttiglione is the only one who can rise above the general mediocrity and that begs the question of what he will achieve amongst all these anti-Christians.
Jag tycker nog att Rocco Buttiglione är den enda som kan höja sig över mängden, och det kringgår frågan vad han kommer att uppnå bland alla dessa kristendomsfiender.
EnglishIt seems to me that Mr Buttiglione is the only one who can rise above the general mediocrity and that begs the question of what he will achieve amongst all these anti-Christians.
Slutligen, om vi skulle ange ett enda skäl skulle det bli detta, det mest grundläggande skälet: EU vore enligt vår mening mycket bättre om det inte fanns någon kommission alls.
EnglishNor does my group wish it to be, in view of the mediocrity of its contents and the fact that it duplicates national constitutions and the European Convention on Human Rights.
Min grupp vill inte heller att detta skall ske, med tanke på stadgans måttliga innehåll och dubbleringarna med nationella grundlagar och Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Synonymer (engelska) till "mediocrity":

mediocrity
mediocre