"medieval" - Svensk översättning

EN

"medieval" på svenska

EN

medieval {adjektiv}

volume_up
medieval
And these were traditions of the Middle East -- medieval traditions.
Och dessa vara Mellanösterns traditioner -- medeltida traditioner.
These are medieval values that do not belong in our modern society.
Detta är medeltida värderingar som inte hör hemma i vårt moderna samhälle.
Member States sit there in their medieval fastnesses with the drawbridges firmly up.
Medlemsstaterna sitter där i sina medeltida fästningar med vindbryggorna ordentligt upphissade.

Användningsexempel för "medieval" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the Medieval warm period it was hotter than now, and for decades.
Under medeltidens värmeperiod var det varmare än det är nu i flera decennier.
EnglishThese are medieval values that do not belong in our modern society.
Detta är medeltida värderingar som inte hör hemma i vårt moderna samhälle.
EnglishMember States sit there in their medieval fastnesses with the drawbridges firmly up.
Medlemsstaterna sitter där i sina medeltida fästningar med vindbryggorna ordentligt upphissade.
EnglishLinköping has been an important centre of learning since medieval times.
Redan under medeltiden var Linköping ett viktigt utbildningscentrum.
EnglishOften, the average life expectancy in individual countries is similar to that in medieval Europe.
Ofta är medellivslängden i enskilda länder ungefär densamma som i det medeltida Europa.
EnglishThe backward and medieval practice of stoning still forms part of its criminal justice system.
Den gammalmodiga medeltida steningen ingår fortfarande i straffrätten.
EnglishAnd these were traditions of the Middle East -- medieval traditions.
Och dessa vara Mellanösterns traditioner -- medeltida traditioner.
EnglishWe have seen the Holocene Maxima, we have seen the Roman Optimum, we have seen the Medieval Warm Period.
Holocenklimatoptimumet, romartidens klimatoptimum och medeltidens värmeperiod är exempel på det.
EnglishThis horse trading is medieval and runs counter to our endeavours towards greater transparency in the Union.
Denna kohandel är ett medeltida bruk och går emot vår strävan efter större öppenhet inom unionen.
EnglishThey still have to wear the burkha, which is medieval.
De måste fortfarande bära burka, vilket hör medeltiden till.
EnglishThe medieval torture and execution of women - even pregnant women - and children is commonplace.
Medeltida tortyr och avrättningar av kvinnor - till och med gravida kvinnor - och barn är vanligt förekommande.
EnglishIn medieval societies there were defined allegiances.
Under medeltiden fanns det väldefinierade lojaliteter.
EnglishYou say we have to change medieval procedures.
Ni menar att vi måste förändra ett uråldrigt förfaringssätt.
EnglishWe will never solve this crisis until we stand as one against this medieval crisis that is occurring in this country.
Vi kommer aldrig att lösa denna kris förrän vi står enade mot den medeltida kris som sker i detta land.
EnglishThe history of Linköping goes back to medieval times and it has retained its atmosphere of an old site of learning and culture.
Linköping har anor från medeltiden och har behållit sin prägel av gammal lärdoms- och kulturstad.
EnglishBut let us not kid ourselves that we share values with this fundamentalist and medieval regime.
Låt oss dock inte lura oss själva att tro att vi har några värderingar gemensamma med denna fundamentalistiska och medeltida regim.
EnglishAnd the possibility of carbon offsetting has been rightly compared with the medieval purchase of papal indulgences.
Och möjligheten till utsläppskompensationer har helt rätt jämförts med hur man kunde köpa påvliga avlatsbrev på medeltiden.
EnglishThat would be the quickest way to put an end to the medieval treatment being suffered by the prisoners of war in Guantánamo.
Det skulle vara det snabbaste sättet att sätta stopp för den medeltida behandlingen av krigsfångarna i Guantánamo.
EnglishThe thing is, if we don't know whether we are doing any good, we are not any better than the Medieval doctors and their leeches.
Saken är, om vi inte vet huruvida vi gör någon nytta, så är vi inte bättre än de medeltida läkarna och deras iglar.
EnglishBratislava, the coronation place for the kings of Hungary in the past, has a rich heritage of medieval and baroque architecture.
Bratislava, där de ungerska kungarna en gång kröntes, har ett rikt arkitektoniskt arv från medeltiden och barocken.

Synonymer (engelska) till "medieval":

medieval