"medical science" - Svensk översättning

EN

"medical science" på svenska

EN

medical science {substantiv}

volume_up
1. medicinvetenskap
medical science

Användningsexempel för "medical science" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMedical science, however, still does not even fully understand the causes of the disease.
Läkarvetenskapen har dock ännu inte ens full kunskap om vad som orsakar sjukdomen.
EnglishThe idea was to combined a degree in Nursing and Medical Science.
Tanken var en kombinerad magisterexamen i Omvårdnad och Medicinsk vetenskap.
EnglishNowhere is that more important than in medical science, and that goes, too, for mental health.
Den är allra viktigast inom den medicinska vetenskapen, och detta gäller även psykisk hälsa.
EnglishAlso the medical and life science industries are moving in this direction.
Även medicinsk och biologisk industri följer denna trend.
EnglishOther topics in education are courses in subjects under medical science and behavioral science.
Övriga ämnen i utbildningen är kurser inom stödämnena medicinsk vetenskap och beteendevetenskap.
EnglishMedical image science comprises techniques and processes intended to create images of a person for medical purposes.
Radiologi innebär avbildning av människokroppens inre med syftet att ställa diagnos.
EnglishIn order to develop good materials for hip and knee joints also requires knowledge in medical science.
För att kunna utveckla bra material för höft- och knäleder krävs också kunnande om medicinvetenskap.
EnglishDoctors treat patience thanks to medical science.
Doktorer kan behandla patienter tack vare medicinsk forskning.
EnglishObviously, the economy has taken centre stage, but also medical science has moved on considerably.
Det beror uppenbarligen på att ekonomin hamnat i fokus, men också på att den medicinska vetenskapen gjort stora framsteg.
EnglishThat needs to be a task for medical science.
Detta måste vara en uppgift för läkarvetenskapen.
EnglishThat is why medical science should be given every possible means of properly protecting individual and public health.
Av den anledningen bör läkarvetenskapen ha alla medel att tillgå för en hög grad av skydd för den personliga hälsan och för folkhälsan.
EnglishMedical science is still unable to stop cancer, which is becoming one of the greatest plagues of humanity.
Inom den medicinska vetenskapen har man ännu inte lyckats få stopp på cancer, en sjukdom som håller på att utvecklas till ett av mänsklighetens värsta gissel.
EnglishI would like to conclude by saying that there is clearly a growing body of opinion within medical science against the use of antibiotics.
Jag vill avsluta med att säga att det finns en klart växande opinion inom den medicinska vetenskapen mot användning av antibiotika.
EnglishNow in medical science, we don't want to know how necessarily -- just how cancer works, we want to know how your cancer is different from my cancer.
Nuförtiden, i medicin, behöver vi inte nödvändigtvis veta exakt hur cancer fungerar, vill veta hur en cancer skiljer sig från en annan.
EnglishWe do physical therapists with a focus on the body, movement and physical activity and subject knowledge in behavioral science and medical science.
Detta gör vi sjukgymnaster med fokus på kroppen, rörelse och fysisk aktivitet och med ämneskunskaper i beteendevetenskap och medicinsk vetenskap.
EnglishWe also need to think of the entire range of medical science, including those newest areas, like complementary medicine, which can play their part.
Vi måste också tänka på alla områden inom den medicinska forskningen, inklusive de nyaste områdena som alternativ medicin, som kan fylla en funktion.
EnglishBut medical science is making hope possible: early diagnosis, new drugs, specialist nurses, new therapies and knowledge leading to prevention.
Men läkarvetenskapen gör det möjligt att hysa hopp: tidiga diagnoser, nya mediciner, specialistsköterskor, nya terapier och kunskap som leder till förebyggande.
EnglishFourthly, I agree with the rapporteur when he says that although medical science offers new diagnostic and therapeutic options, health care systems must also be financially stable.
Ännu har man inte funnit något idealiskt system för att vare sig organisera eller finansiera hälso- och sjukvårdstjänster.
EnglishThink, on the other hand, too of the progress in medical science and medicines, the developments in information technology, robotics, telematics and multimedia.
Tänk å andra sidan även på läkekonstens och läkemedlens framsteg, utvecklingen av informationsteknik, automatiseringsteknik, telematik, multimedia.
EnglishSecondly, medical science has already shown what a considerable contribution it has made to protecting people's health and also to restoring it when it is endangered.
För det andra, den medicinska vetenskapen har redan bevisat sin stora insats såväl för hälsoskyddet som för rehabiliteringen när hälsan störs.

Liknande översättningar för "medical science" på svenska

medical adjektiv
medical substantiv
science substantiv
computer science substantiv
medical expert substantiv
medical examiner substantiv
behavioural science substantiv
environmental science substantiv
medical record substantiv