"medical practice" - Svensk översättning

EN

"medical practice" på svenska

EN

medical practice {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "medical practice" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English   Mr President, the standards of medical practice and care in Libya leave a lot to be desired.
   – Herr talman! Sjukvården i Libyen lämnar mycket övrigt att önska.
EnglishLegal certainty is needed in medical practice, as is right of establishment to guarantee high-level safety and quality standards.
Läkarmottagningar måste ha rättslig säkerhet och etableringsfrihet för att garantera höga säkerhets- och kvalitetsstandarder.
EnglishTherefore, preventative measures should be supported both as part of medical practice and in the context of ever more healthy lifestyles.
Förebyggande åtgärder bör därför stödjas både som ett led i medicinsk praxis och inom ramen för främjandet av en allt hälsosammare livsstil.
EnglishBetter medical practice which not only constitutes the most effective means of combating diseases, but also restricts further losses to our health.
Bättre sjukvårdsmetoder är inte bara det mest effektiva sättet att bekämpa sjukdomar, utan motverkar dessutom ytterligare försämringar av hälsan.
EnglishAt this practical part, students have the opportunity to practice medical management, organization of the incident site and emergency care at the accident.
Vid det här praktiska momentet har studenterna möjlighet att öva sjukvårdsledning, organisation på skadeplats samt akutomhändertagande vid trafikolycka.

Liknande översättningar för "medical practice" på svenska

medical adjektiv
medical substantiv
practice substantiv
to practice verb