"medical expert" - Svensk översättning

EN

"medical expert" på svenska

Användningsexempel för "medical expert" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Member States are acting on the basis of the most informed medical expert advice.
Medlemsländerna agerar utifrån råd från den allra skickligaste medicinska expertisen som finns på området.
EnglishIt is only a proposal, not a decision, and it follows a very careful and considered report by the chief medical officer's expert group on cloning.
Det är endast ett förslag inte ett beslut och det baseras på en mycket grundlig och övervägd rapport från förste stadsläkarens expertgrupp om kloning.
EnglishI am not a medical expert in oncology, but having lost both my parents and a young brother to cancer I have witnessed the aggressiveness of this disease.
Jag är ingen medicinsk expert på onkologi, men eftersom jag förlorat båda mina föräldrar och en ung bror i cancer har jag blivit vittne till denna sjukdoms aggressiva natur.

Liknande översättningar för "medical expert" på svenska

medical adjektiv
medical substantiv
expert adjektiv
expert substantiv
medicolegal expert substantiv
medical examiner substantiv
medical record substantiv
medical locum substantiv
Swedish