"medical care" - Svensk översättning

EN

"medical care" på svenska

EN

medical care {substantiv}

volume_up
1. "seek ~"
medical care (även: medical attention)
volume_up
läkarvård {utr.} (uppsöka ~)
He is still being denied the right to a lawyer and to medical care.
Han vägras fortfarande rätten till advokat och läkarvård.
It is not just primarily a matter of medical care.
Det är inte i första hand en fråga om läkarvård.
Most people in Burma/Myanmar do not have access to medical care.
De flesta människor i Burma/Myanmar har inte tillgång till läkarvård.

Användningsexempel för "medical care" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe need to expand health care and medical services, particularly for older people.
Vi behöver bygga ut hälso- och sjukvården, framför allt för de allra äldsta.
EnglishThey are still being held in inhuman conditions and deprived of access to medical care.
De hålls fortfarande under omänskliga förhållanden utan tillgång till sjukvård.
EnglishThe proper use of this information could lead to improved medical care at a lower cost.
Rätt utnyttjat skulle det kunna leda till en bättre sjukvård till lägre kostnader.
EnglishRoisín McAliskey is being kept in a Category A gaol without adequate medical care.
Roisín McAliskey hålls i ett fängelse av kategori A utan att få adekvat medicinsk vård.
EnglishThe directive will not resolve the problem of differences in the quality of medical care.
Direktivet kommer inte att lösa problemet med skillnader i sjukvårdskvalitet.
EnglishIt is therefore very important to regulate the principles of cross-border medical care.
Det är därför mycket viktigt att reglera principerna för gränsöverskridande hälsovård.
EnglishEveryone has talked about the everyday living conditions and the lack of medical care.
Alla har talat om de dagliga levnadsvillkoren och bristen på sjukvård.
EnglishI would like Europeans to have access to the highest possible standard of medical care.
Jag vill att européerna ska ha tillgång till bästa tänkbara sjukvård.
EnglishAs leaders of nursing manage and coordinate your care and medical work among the elderly.
Som ledare av omvårdnadsarbetet leder och  samordnar du vård och hälsoarbetet bland äldre.
EnglishThere are two main possibilities of obtaining medical care outside the state of residence.
Det finns två huvudmöjligheter att få medicinsk vård utanför hemlandet.
EnglishHe was detained and severely tortured, denied food, medical care or access to a lawyer.
Han fängslades och torterades svårt, förvägrades mat, sjukvård och tillgång till en advokat.
EnglishIf somebody is ill, they should be given the possibility of receiving medical care abroad.
Om någon är sjuk skall de ges möjligheten att få behandling utomlands.
EnglishHe suffers from cirrhosis of the liver, but as far as we know he is being denied regular medical care.
Han lider av levercirros, men så vitt vi vet förvägras han regelbunden läkarvård.
EnglishThe Northern Dimension, medical care, the Nordic regions, etc, will all be important.
Av stor vikt är den nordliga dimensionen, tillgång på mediciner, de nordliga områdena och så vidare.
English   Mr President, the standards of medical practice and care in Libya leave a lot to be desired.
   – Herr talman! Sjukvården i Libyen lämnar mycket övrigt att önska.
EnglishThe service is a complement to the County Council health and medical care.
Verksamheten är ett komplement till Landstingets hälso- och sjukvård. Studenthälsans arbetsområden:

EnglishWe must therefore ensure that these differences are taken account of in health services and medical care.
Vi måste därför se till att hälso- och sjukvården uppmärksammar dessa skillnader.
EnglishMost people in Burma/Myanmar do not have access to medical care.
De flesta människor i Burma/Myanmar har inte tillgång till läkarvård.
EnglishIn the expanded European Union, differences in medical care in various countries have become evident.
I det utvidgade EU har skillnaderna mellan sjukvården i olika länder blivit uppenbara.
EnglishExperts, the digging of water wells, clean drinking water and also medical care are particularly important.
Experter, grävandet av brunnar, rent dricksvatten och sjukvård är extra viktigt.

Synonymer (engelska) till "medical care":

medical care

Liknande översättningar för "medical care" på svenska

medical adjektiv
medical substantiv
care substantiv
to care verb
home care substantiv
Swedish
medical expert substantiv
duty of care substantiv
medical examiner substantiv