"mediator" - Svensk översättning

EN

"mediator" på svenska

volume_up
mediator {substantiv}
volume_up
mediated {perf. part.}
SV
volume_up
mediation {substantiv}
EN

mediator {substantiv}

volume_up
1. allmänt
The European Union asserted itself as an incorruptible negotiating partner and mediator.
Europeiska unionen har gjort sig gällande som en ofrånkomlig samtalspart och medlare.
The European Union is now acting as mediator in the conflict in Ukraine.
Europeiska unionen fungerar nu som en medlare i konflikten i Ukraina.
He is the self-appointed mediator in this outrageous piece of trickery.
Han är självutnämnd medlare i detta skandalösa bedrägeri.
mediator (även: negotiator)
2. näringsliv
mediator (även: intermediary)
The European Union asserted itself as an incorruptible negotiating partner and mediator.
Europeiska unionen har gjort sig gällande som en ofrånkomlig samtalspart och medlare.
The European Union is now acting as mediator in the conflict in Ukraine.
Europeiska unionen fungerar nu som en medlare i konflikten i Ukraina.
He is the self-appointed mediator in this outrageous piece of trickery.
Han är självutnämnd medlare i detta skandalösa bedrägeri.

Användningsexempel för "mediator" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMédiateur en Assurances Insurance Mediator Rue de Mamer 75 L - 8081 Bertrange Tel.
Médiateur en Assurances Insurance Mediator Rue de Mamer 75 L - 8081 Bertrange Tel.
EnglishThe European Union is now acting as mediator in the conflict in Ukraine.
Antalet människor på Självständighetstorget i lördags uppgick till en miljon.
EnglishIn my opinion, the EU should play the role of impartial mediator in these conflicts.
Enligt min åsikt bör EU agera som en opartisk medlare i dessa konflikter.
EnglishThe European Union asserted itself as an incorruptible negotiating partner and mediator.
Europeiska unionen har gjort sig gällande som en ofrånkomlig samtalspart och medlare.
EnglishPresident Mbeki must play the role of mediator in a credible fashion.
President Mbeki måste genomföra uppdraget som medlare på ett trovärdigt sätt.
EnglishAs Parliament's mediator in these areas I receive many phone calls.
Som parlamentets ombudsman inom dessa områden tar jag emot många telefonsamtal.
EnglishThe European Union is now acting as mediator in the conflict in Ukraine.
Europeiska unionen fungerar nu som en medlare i konflikten i Ukraina.
EnglishIf we now take sides, the EU will lose its credibility as a mediator.
Om vi nu väljer sida kommer EU att förlora sin trovärdighet som medlare.
EnglishThank you, Mr Monti, and my thanks also to the mediator, Mrs Banotti.
Jag tackar kommissionär Monti, jag tackar ombudsmannen och jag tackar också fru Banotti.
EnglishThe result was that this time the EU sat not in the sin bin, but in the mediator's chair.
Följden blev: att EU denna gång inte behövde sitta i utvisningsbåset utan i medlingsstolen.
EnglishThe European Union should not just be an economic partner, but also a political mediator.
Europeiska unionen får inte bli endast en ekonomisk partner, utan också en politisk medlare.
EnglishA neutral mediator is needed to initiate decision-making that overrides political controversies.
Det behövs en neutral förmedlare som styr beslutsfattandet över de politiska tvisterna.
EnglishI was hoping, and perhaps expecting, the European Parliament to assume the role of mediator.
Jag hoppades, och förväntade mig kanske, att Europaparlamentet skulle ta på sig medlarrollen.
EnglishMr President-in-Office, are you satisfied with the reports that are coming from the special mediator?
Herr sittande ordförande! Är ni nöjd med de rapporter det särskilda sändebudet lämnar?
EnglishWe call on the European Union, across the party political divide, to offer its services as mediator.
Grupperna uppmanar samfällt Europeiska unionen att erbjuda sig att medla.
EnglishThe scandalous case of benfluorex, known by the name of Mediator in France, is proof positive of this.
Det skandalösa fallet med benfluorex, som i Frankrike kallas Mediator, bevisar detta.
EnglishAs a mediator ourselves we might ask the question: what kind of result has this mediation achieved?
Vi som också är medlare borde kanske fråga oss vilka resultat denna medling har lett till.
EnglishPerhaps the European Union could act as a mediator in this.
I det sammanhanget kan Europeiska unionen kanske spela en medlande roll.
EnglishWe are going to do precisely that, because the international mediator, Óscar Arias, is also requesting it.
Detta är vad vi ska göra eftersom den internationella medlaren Óscar Arias begär det.
EnglishThe European Union has been called upon to perform the very important role of mediator in this situation.
Europeiska unionen har fått det mycket viktiga uppdraget som medlare i denna konflikt.

Synonymer (engelska) till "mediator":

mediator
mediation