EN

mediated {perfektparticip}

volume_up
mediated
volume_up
medlat {perf. part.}

Användningsexempel för "mediated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYet, none of these cases are intrinsically trade disputes and ought to have simply been mediated.
Ändå är inget av de här fallen egentligen handelskonflikter, och borde helt enkelt ha kunna bilagts.
EnglishThese negotiations took the form of indirect discussions mediated by the UN special representative, Álvaro de Soto.
De samtal som fördes var av indirekt natur med medlaren Álvaro de Souto som Förenta nationernas särskilda sändebud.
EnglishThis relationship is currently mediated by certain magic terms that have not yet entered into the vocabulary of the European Commission.
Detta förhållande påverkas för närvarande av vissa magiska termer som ännu inte har kommit in i Europeiska kommissionens vokabulär.
EnglishIn this case I am glad that the proverb had it wrong and the past President of the European Council Nicolas Sarkozy successfully mediated the crisis.
I det här fallet är jag glad att detta engelska talesätt inte stämde och att den tidigare rådsordföranden Nicolas Sarkozy lyckades medla i konflikten.
EnglishThis needs a serious public debate, mediated through this Parliament, on the basis of thorough privacy impact assessments accompanying each proposal.
Detta kräver en seriös offentlig debatt, förmedlad genom parlamentet, utifrån grundliga bedömningar av varje förslags konsekvenser för den personliga integriteten.
EnglishFinally, the status of Kosovo must be determined without delay, by means of an agreement between Belgrade and Pristina mediated by the international community.
Slutligen måste Kosovos ställning fastställas utan dröjsmål, genom ett avtal mellan Belgrad och Pristina som åstadkoms genom medling av det internationella samfundet.
EnglishThe Commission has approved a project to assist the OAS in its efforts to implement possible agreements reached between the parties of the OAS mediated dialogue.
Kommissionen har godkänt ett projekt om stöd till OAS i dess ansträngningar att genomföra eventuella avtal som uppnåtts mellan parterna i den dialog som OAS medlar i.
EnglishThis needs a serious public debate, mediated through this Parliament, on the basis of thorough privacy impact assessments accompanying each proposal.
Detta sluga och lömska sätt är ingen klok strategi, för om allmänheten i unionen en dag upptäcker att den inte tycker om det övervakningssystem som har byggts upp så kommer den att reagera starkt.
EnglishFinally, the status of Kosovo must be determined without delay, by means of an agreement between Belgrade and Pristina mediated by the international community.
Kroatien har redan gjort ett enormt förarbete, och anslutningsförhandlingarna med detta land kan komma att bli de snabbaste i utvidgningens historia, förutsatt att viljan finns hos båda parter.

Synonymer (engelska) till "mediator":

mediator