"median" - Svensk översättning

EN

"median" på svenska

volume_up
median {substantiv}
SV

"median" på engelska

EN
EN

median {adjektiv}

volume_up
This median point between diplomatic Plato and Machiavelli is located in a ‘ four-square model of humanitarianism’.
Denna medelväg mellan en diplomatisk Platon och en Machiavelli finns i en ” fast humanitetsmodell ”.
This median point between diplomatic Plato and Machiavelli is located in a ‘four-square model of humanitarianism’.
Denna medelväg mellan en diplomatisk Platon och en Machiavelli finns i en ”fast humanitetsmodell”.
Full exploitation cannot be carried out because of issues on the median line between Malta and its Northern African neighbours.
En full exploatering kan inte genomföras på grund av frågorna om medianlinjen mellan Malta och dess nordafrikanska grannar.
median (även: mid)
SV

median {utrum}

volume_up
1. matematik
median (även: medianvärde, mittvärde)

Användningsexempel för "median" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English(2) Median number of employees for 2011 has been adjusted from 3,872 to 3,811.
(2) Medelantalet anställda för 2011 har justerats från 3 872 till 3 811.
EnglishAnd what I read was that my median survival was 24 weeks.
Och vad jag läste var att min förväntade tid för överlevnad var 24 veckor.
EnglishThis median point between diplomatic Plato and Machiavelli is located in a ‘four-square model of humanitarianism’.
Denna medelväg mellan en diplomatisk Platon och en Machiavelli finns i en ”fast humanitetsmodell”.
EnglishThis median point between diplomatic Plato and Machiavelli is located in a ‘ four-square model of humanitarianism’.
Denna medelväg mellan en diplomatisk Platon och en Machiavelli finns i en ” fast humanitetsmodell ”.
EnglishChoose " Median " from the statistical functions.
Välj Medelvärde under Statistiska funktioner.
EnglishReturns the median of a set of numbers.
Beräkna medianen (mittpunkten) för de angivna talen.
EnglishFull exploitation cannot be carried out because of issues on the median line between Malta and its Northern African neighbours.
En full exploatering kan inte genomföras på grund av frågorna om medianlinjen mellan Malta och dess nordafrikanska grannar.
EnglishIt considers that adequate minimum income schemes must set minimum incomes at a level equivalent to at least 60% of median income in the Member State concerned.
Parlamentet anser att adekvat minimiinkomst bör innebära minst 60 procent av medianlönen i respektive medlemsstat.
EnglishOne of the European Parliament's proposals is to establish a minimum income level of at least 60% of the median income in a given Member State.
Ett av Europaparlamentets förslag är att fastställa en minimiinkomstnivå på minst 60 procent av medianinkomsten i en viss medlemsstat.
EnglishThe adopted resolution argues that minimum income schemes must fix minimum incomes at a level equivalent to at least 60% of median income in the Member State concerned.
Enligt den antagna resolutionen bör minimiinkomstsystem innebära minst 60 procent av medianlönen i respektive medlemsstat.
EnglishOf all the measures proposed in the report under discussion, there is particular significance in the proposal to define minimum income in relation to median income.
Av alla åtgärder som föreslås i det betänkande vi diskuterar är förslaget om att definiera en minimiinkomst i förhållande till medianinkomsten särskilt meningsfullt.
English- The fight against poverty, since the statistics show that around 80 million people in the European Union have a disposable income of less than 60% of the national equalised median income;
- Kampen mot fattigdom, eftersom statistiken visar att omkring 80 miljoner människor i EU har en disponibel inkomst på mindre än 60 procent av den nationella ekvivalerade medianinkomsten.

Synonymer (engelska) till "median":

median