"mechanics" - Svensk översättning

EN

"mechanics" på svenska

volume_up
mechanic {substantiv}
volume_up
mechanism {substantiv}
EN

mechanics {pluralis}

volume_up
mechanics (även: action)
It has now been more than a year ago Experimental Mechanics and Fluid Mechanics merged into one division.
Det har nu gått mer än ett år sedan ämnena Experimentell mekanik och Strömningslära gick ihop till en avdelning.
Rickard Östlund has received Folke Odqvist scholarship from the Swedish National Committee for Mechanics.
CHS-doktorand Rickard Östlund har erhållit Folke Odqvist stipendium från Svenska Nationalkommittén för Mekanik.
Subject matter: Experimental Mechanics Monday, December 19, 2011 at 10:00 am E246, Luleå University of Technology
Ämnesområde: Experimentell mekanik Måndag den 19 december 2011 kl 10.00 E246, Luleå tekniska universitet
I actually understood the mechanics of vertebrae enough to kind of start to imitate them.
Jag kunde faktiskt förstå tekniken bakom ryggkotorna tillräckligt väl för att börja replikera dessa.
mechanics (även: working process)
The truth is that statistically speaking, we are very far behind in our reporting and the whole mechanics of the system.
Sanningen är att vi rent statistiskt sett ligger långt efter när det gäller vår rapportering och systemets arbetsgång.
mechanics

Användningsexempel för "mechanics" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishDan Forsström has been adopted as a PhD in Solid Mechanics from 20 October 2011.
Dan Forsström har antagits som Doktorand i Hållfasthetslära from 20 oktober 2011.
EnglishWe have research in areas such as wood, composites, metals, mechanics and energy.
Vår forskning innefattar bland annat materialvetenskap om trä, kompositer och metaller.
EnglishRock Mechanics in the Nordic Countries 2010, Kongberg, Norway, 2010, 294-305
Rock Mechanics in the Nordic Countries 2010, Kongberg, Norway, 2010, 294-305
EnglishPublications in the Subject of Solid Mechanics at Luleå University of Technology.
Publikationer inom ämnet hållfasthetslära vid Luleå Tekniska Universitet.
EnglishThe research has been conducted in the field of Particle and powder mechanics.
Forskningsarbetet har utförts inom området Partikel- och pulvermekanik.
EnglishThe research work has been performed in the field of Particle and powder mechanics.
Forskningsarbetet har utförts inom området Partikel- och pulvermekanik.
EnglishSubject matter: Materials Mechanics Time and place: Friday, June 10, 2011, at.
Ämnesområde: Materialmekanik/Material Mechanics Tid och plats: Fredag den 10 juni 2011, kl.
EnglishWhat they did not give us was any training for our motor mechanics or spare parts.
Vad de inte gav oss var någon utbildning för våra bilmekaniker och heller inga reservdelar.
EnglishProfessor Hans-Åke Häggblad, Head of Division, Division of Mechanics of Solid Materials.
Professor Hans-Åke Häggblad, avdelningschef Avdelningen för material- och solidmekanik.
EnglishThe research has been conducted in the area Particle and powder mechanics.
Forskningsarbetet har utförts inom området Partikel- och pulvermekanik.
EnglishThe research team Rock Mechanics and Rock Engineering was formed on 1 January 2005.
Forskargruppen Berganläggningteknik (BAT) bildades 1 januari 2005.
EnglishNow there is a million things I could share with you about the mechanics here.
Och använda den till att samla människor som vill prata om något.
EnglishOur task is to use the new mechanics to bring on new dynamics.
Vår uppgift är att använda de nya mekanismerna för att framkalla en ny dynamik.
EnglishThere is also the uncertainty principle, which is part of quantum mechanics, as I understand it.
Osäkerhetsprincipen är också en del av kvantmekaniken, såvitt jag begriper.
EnglishThis is the elementary alphabet and this alphabet vibrates in quantum mechanics.
Detta är grundalfabetet, och det vibrerar av kvantmekanik.
EnglishIt really is a threat to the balance of our institutions and the mechanics of joint decisions.
Det är ett verkligt hot mot balansen i våra institutioner och systemen för medbeslutande.
EnglishSubject matter: Solid Mechanics Thursday, November 3, 2011 at 10:00 am
Ämnesområde: Hållfasthetslära Torsdag den 3 november 2011 kl 10.00
EnglishI actually understood the mechanics of vertebrae enough to kind of start to imitate them.
Jag kunde faktiskt förstå tekniken bakom ryggkotorna tillräckligt väl för att börja replikera dessa.
EnglishThe division hosts the subjects Material Mechanics and Solid Mechanics.
Vid avdelningen bedrivs utbildning och forskning i forskningsämnena Materialmekanik och Hållfasthetslära.
EnglishSo, in quantum mechanics, of course, you have dark energy and dark matter.
I kvantmekaniken finns mörk energi och mörk materia.

Synonymer (engelska) till "mechanics":

mechanics
English
mechanic
mechanism
mechanical