"mechanical engineering" - Svensk översättning

EN

"mechanical engineering" på svenska

EN

mechanical engineering {substantiv}

volume_up
1. allmänt
mechanical engineering
Among are engineering programs are Sustainable Energy Engineering and Mechanical Engineering.
Bland våra civilingenjörsprogram finns Hållbar energiteknik och Maskinteknik.
In addition to studies in mechanical engineering her master's degree includes Business Management.
Förutom studier i maskinteknik innehåller hennes magisterexamen industriell ekonomi.
Dan received his Master of Science in Mechanical Engineering at LTU in 2009.
Dan tog sin Civilingenjörsexamen i Maskinteknik vid LTU 2009.
2. ingenjörsvetenskap
mechanical engineering

Användningsexempel för "mechanical engineering" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishComplab Structural Engineering Mechanical testing of steel, wood and concrete.
Complab Konstruktionsteknik Mekanisk provning av stål, trä och betong.
EnglishAmong are engineering programs are Sustainable Energy Engineering and Mechanical Engineering.
Bland våra civilingenjörsprogram finns Hållbar energiteknik och Maskinteknik.
EnglishMetal-working, petrochemicals and mechanical engineering are the main industries.
De viktigaste industrierna är metallindustrin, verkstadsindustrin och den petrokemiska industrin.
EnglishIn addition to studies in mechanical engineering her master's degree includes Business Management.
Förutom studier i maskinteknik innehåller hennes magisterexamen industriell ekonomi.
EnglishDan received his Master of Science in Mechanical Engineering at LTU in 2009.
Dan tog sin Civilingenjörsexamen i Maskinteknik vid LTU 2009.
EnglishMechanical engineering production in the EU exceeds that in Japan and the USA by a long way.
Maskinindustriproduktionen i EU överträffar motsvarande produktion i Japan och USA med stor marginal.
EnglishTechnical product development, mechanical engineering and engineering design are the the core areas in our educations.
Teknisk produktutveckling, maskinteknik och maskinkonstruktion är en central del inom våra utbildningar.
EnglishI am thinking of sensitive economic sectors such as the automotive, electronics, aerospace and mechanical engineering industries.
Jag tänker då på sådana känsliga ekonomiska sektorer som bil-, elektronik-, rymd- och verkstadsindustrin.
EnglishMaria Rodiouchkina from Luleå reads the fourth year at The Master Programme in Mechanical Engineering at Luleå University of Technology.
Maria Rodiouchkina från Luleå läser fjärde året på civilingenjör Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet.
EnglishI am thinking of mechanical engineering, pharmaceuticals, electrical engineering, chemicals and numerous service industries.
Jag tänker på maskinindustrin, läkemedelsindustrin, elektrotekniken, kemikalieindustrin och flera olika sektorer inom tjänsteindustrin.
EnglishThe study advisor of the department has guidelines for thesis work at Department of Applied Physics and Mechanical Engineering.
Studievägledare och studieadministratör på Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik har guide för examensarbete
EnglishIs there any sector in the whole of the mechanical engineering industry in which you approve the current use of transport aid in Sweden?
Finns det någon sektor i hela verkstadsindustrin, i vilken ni godkänner att det nuvarande transportstödet permanentas i Sverige?
EnglishThere is likely to be a positive impact on the mechanical engineering, chemical, pharmaceutical, food and service industries.
Det är troligt att det blir en positiv påverkan på metallbearbetningssektorn, kemisk industri, läkemedels-, livsmedels- och serviceindustrierna.
EnglishToday it is happening with the textile industry, tomorrow it will be the mechanical engineering industry and later on the electronics industry.
I dag sker detta med textilindustrin, i morgon kommer det att vara den maskintekniska industrin och därefter elektronikindustrin.
English      Mr President, ladies and gentlemen, we have just heard that mechanical engineering is a crucially important sector of the European economy.
    –  Herr talman, mina damer och herrar! Vi har just hört att maskinteknik är en sektor av avgörande betydelse för EU:s ekonomi.
EnglishIt is not acceptable for us to have tariffs of 100% in mechanical engineering and the automotive sector and, in the end, perhaps negotiate 50%.
Vi kan inte godta att ha tullar på 100 procent inom maskinindustrin och bilindustrin och i slutändan kanske förhandla fram 50 procent.
EnglishLTU Skellefteå students in mechanical and energy engineering has now completed their second major development projects in partnership with local companies.
LTU Skellefteås studenter inom Maskin- och Energiteknik har nu genomfört sitt andra större utvecklingsprojekt i samarbete med företag på orten.
EnglishI then chose mechanical engineering education as it was the one who had the most closings and the possibility of combining economics and technology, "she says.
Jag valde sedan maskinteknisk utbildning eftersom det var den som hade flest avslutningar och möjlighet att kombinera ekonomi och teknik, säger hon.
EnglishA high-level working group, the 'Mechanical Engineering Dialogue', was set up at the end of 2005 to make a comprehensive analysis of the sector's competitiveness.
En arbetsgrupp på hög nivå, ”Mechanical Engineering Dialogue”, bildades i slutet av 2005 för att göra en omfattande analys av sektorns konkurrenskraft.
EnglishEspecially the ability to simulate and predict the behavior of complex engineering mechanical systems is important for many of Sweden's major industrial companies.
Speciellt möjligheten att simulera och förutsäga beteendet hos komplexa tekniska mekaniska system är viktig för många av Sveriges stora industriföretag.

Liknande översättningar för "mechanical engineering" på svenska

mechanical adjektiv
Swedish
engineering substantiv
electrical engineering substantiv
mechanical drawing substantiv
automotive engineering substantiv
civil engineering substantiv
computer engineering substantiv
Swedish
environmental engineering substantiv
genetic engineering substantiv
Swedish
mechanical engineer substantiv
value engineering substantiv
mechanical equipment substantiv
Swedish
audio engineering substantiv
Swedish
concurrent engineering substantiv
control engineering substantiv
advanced engineering substantiv
automatic control engineering substantiv
aviation engineering substantiv