"Mecca" - Svensk översättning

EN

"Mecca" på svenska

SV
EN

Mecca {egennamn}

volume_up
1. geografi
Mecca
I left the Kaaba to eat something in downtown Mecca.
Jag gick ifrån Kaba för att äta någonting i Mekka.
What facilities are provided by the EU for EU citizens in Mecca during the Haj?
Vilka åtgärder vidtar EU mot bakgrund av detta för de EU-medborgare som befinner sig i Mekka under pilgrimsfärden (El Haj)?
As a former communist, President Niyazov has a great affinity with Sunni Muslims - he has already completed the pilgrimage to Mecca - and the Eastern Orthodox Church.
Som före detta kommunist kommer president Nijazov otroligt bra överens med den sunnitiska islam - pilgrimsfärden till Mekka har han redan gjort - och den rysk-ortodoxa kyrkan.

Användningsexempel för "Mecca" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe United Kingdom is providing consular services in Mecca during the Haj pilgrimage.
Storbritannien tillhandahåller konsulära tjänster i Mecka under pilgrimsfärden, hajj.
EnglishMuhammad, the Prophet, came also from Mecca to our land to be lifted into the heavens.
Mohammed, profeten, kom också från Mecka till vårt land för att upphöjas till himlen.
EnglishThe Mecca agreement had its part to play in bringing rule by Hamas alone to an end.
Meckaavtalet spelade sin roll för att få slut på Hamas ensamma styre.
EnglishWe have not been able to take advantage of this glint of light and of the hopes raised in Mecca.
Vi har inte kunnat dra nytta av denna ljusglimt och det hopp som väcktes i Mecka.
EnglishWhat facilities are provided by the EU for EU citizens in Mecca during the Haj?
Vilka åtgärder vidtar EU mot bakgrund av detta för de EU-medborgare som befinner sig i Mekka under pilgrimsfärden (El Haj)?
EnglishI left the Kaaba to eat something in downtown Mecca.
Jag gick ifrån Kaba för att äta någonting i Mekka.
EnglishThe establishment of a National Unity Government and the Mecca Agreement have not sufficiently altered the European Union's hard line or its sanctions.
Tillsättandet av en samlingsregering och Meckaavtalet har inte i tillräcklig utsträckning ändrat EU:s hårda linje eller dess sanktioner.
EnglishHe is quite right to say that certain types of consular services are provided in Mecca during the Hajj by the UK Government for British Muslims.
Han har helt rätt när han säger att vissa typer av konsulära tjänster tillhandahålls i Mecka under Hajj av Förenade kungarikets regering till brittiska muslimer.
EnglishI am pleased that the European Parliament can at last enter Mecca and debate the kinds of future orientations that should be adopted in this regard.
Det gläder mig att Europaparlamentet äntligen har nått fram till den här punkten och diskuterar denna typ av framtida riktningar som i detta avseende bör antas.
EnglishThis disaster, which began by polluting the Galician coast, has also affected the French Atlantic coast, including that Mecca of oyster farming, the Arcachon basin.
Denna katastrof, som till en början smutsade ner Galiciens kuster, har också drabbat den franska Atlantkusten, bland annat Arcachonbäckenet, ett förnämligt ostronområde.
EnglishAs a former communist, President Niyazov has a great affinity with Sunni Muslims - he has already completed the pilgrimage to Mecca - and the Eastern Orthodox Church.
Som före detta kommunist kommer president Nijazov otroligt bra överens med den sunnitiska islam - pilgrimsfärden till Mekka har han redan gjort - och den rysk-ortodoxa kyrkan.
English. ~~~ And the first thing I wanted to do as a Muslim was go to Mecca and visit the Kaaba, the holiest shrine of Islam.
För några veckor sedan fick jag tillfälle att besöka Saudiarabien, och som muslim var det första jag ville göra att resa till Mekka och besöka Kaba, islams heligaste helgedom.
EnglishConcessions were, after all, made in Mecca; they may not, to be sure, have been sufficient, but, despite the weaknesses of Mecca, these concessions amounted to a major step in the direction of peace.
Det gjordes eftergifter i Mecka. Möjligen var de inte tillräckliga, men trots svagheten i Mecka utgjorde dessa eftergifter ett viktigt steg i riktning mot fred.