"meat" - Svensk översättning

EN

"meat" på svenska

volume_up
meat {substantiv}
SV
volume_up
game meat {substantiv}
volume_up
crab meat {substantiv}
EN

meat {substantiv}

volume_up
meat (även: chuck, flesh)
It is not acceptable that cheap meat should be less safe than dearer meat.
Det är inte godtagbart att billigt kött skulle vara mindre säkert än dyrare kött.
In addition, reconstituted meat could mislead consumers seeking to buy meat.
Dessutom kan rekonstituerat kött vilseleda konsumenter när de står inför att köpa kött.
He claimed that the text should have read 'English meat ' instead of 'British meat '.
Han hävdade att texten skulle ha lytt " engelskt kött " i stället för " brittiskt kött ".

Användningsexempel för "meat" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere can never be a relaxation of the ban on meat-and-bone meal for ruminants.
En uppluckring av förbudet mot kött- och benmjöl för idisslare är en omöjlighet.
EnglishThere is also a proposal to force supermarkets to sell vaccinated meat in future.
Förslaget är också att förplikta snabbköp att i framtiden sälja vaccinerat kött.
EnglishAnd that's what I want to focus on -- the one who takes the best part of the meat.
Och det är det jag vill fokusera på, den som tar det bästa köttet för sig själv.
EnglishIt is also necessary to enforce the directive on maximum residue limits in meat.
Direktivet om högsta tillåtna antibiotikarester i kött måste också tillämpas.
EnglishHe said that meat can enter Great Britain on the bone and must be deboned there.
Han sade att kött med ben kan tas in i Storbritannien och måste där benas ur.
EnglishThe Netherlands produces far more meat than the Dutch themselves can consume.
Nederländerna producerar mycket mer kött än vad nederländarna själva kan äta upp.
EnglishThe origin of meat, fish and dairy products must now be displayed on the packaging.
Kött-, fisk- och mejeriprodukters ursprung måste också anges på förpackningen.
EnglishWe should consider whether other methods for inspecting meat would be appropriate.
Vi bör överväga om andra metoder för att inspektera kött kunde vara lämpliga.
EnglishBut people are not animals and it is a crime to treat them like minced meat.
Men människor är inte djur, och det är ett brott att behandla dem som malet kött.
EnglishAnother dimension of deforestation which is too little debated is the meat industry.
En annan dimension av skogsavverkningen som debatteras för lite är köttindustrin.
EnglishThis week alone we shall probably put up to 30 000 tonnes of meat into storage.
Enbart denna vecka kommer vi förmodligen att lagra upp till 30 000 ton kött!
EnglishOnce this is guaranteed, it should be possible to use meat and bone meal once again.
Garanteras detta bör en fortsatt användning av animaliskt mjöl kunna vara möjlig.
EnglishWe cannot ignore the interests of the farmers and the meat and livestock industry.
Vi kan inte strunta i jordbrukarnas och kött- och boskapsnäringens intressen.
EnglishThe feeding of meat-and-bone meal to herbivores must be generally prohibited.
Det måste principiellt förbjudas att använda djurmjöl som foder för växtätare.
EnglishIt was distinguished by being white meat, because the calf had only ever drunk milk.
Det kännetecknades av sitt vita kött, eftersom kalven bara hade druckit mjölk.
EnglishRemoving intervention purchases for the pork meat market is not acceptable.
Att avskaffa interventionsuppköpen på marknaden för griskött kan inte accepteras.
EnglishIt is impossible to increase proportionally the sale price of meat to the producer.
Det är omöjligt att höja köttförsäljningspriset proportionerligt för producenterna.
EnglishWe pushed aside the energy problem raised by the Poles and talked only about meat.
Vi trängde undan det energiproblem som polackerna tog upp och talade enbart om kött.
EnglishThis places them at the mercy of those who dominate the Irish meat industry.
Det gör att de hamnar i händerna på dem som dominerar den irländska köttindustrin.
EnglishA second problem is that labelling is envisaged for meat and meat-based products.
Det andra problemet är: den planerade märkningen av kött och köttprodukter.

"meat grinder" på svenska

meat grinder
Swedish
  • köttkvarn
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "meat":

meat
English