"meanwhile" - Svensk översättning

EN

"meanwhile" på svenska

EN

meanwhile {adverb}

volume_up
Meanwhile, international commentators are criticising our uncoordinated action.
Under tiden kritiserar internationella kommentatorer våra okoordinerade åtgärder.
Meanwhile, the Commission can accept certain amendments while rejecting others.
Under tiden kan kommissionen godta vissa ändringsförslag men inte andra.
Meanwhile, however, the situation on the Moluccas has become far more serious.
Men på Moluckerna har situationen under tiden blivit mycket allvarligare.
In the meanwhile, the groups have the opportunity to consult with each other.
Under mellantiden har grupperna möjlighet att överlägga med varandra.
Meanwhile, the UK’s GBP 1.25 million an hour should be diverted into an escrow account.
Under mellantiden bör Förenade kungarikets 1,25 miljoner pund sterling per timme omdirigeras till en villkorsdepå.

Användningsexempel för "meanwhile" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMeanwhile, international commentators are criticising our uncoordinated action.
Under tiden kritiserar internationella kommentatorer våra okoordinerade åtgärder.
EnglishRussia, meanwhile, is far from democratic and far from being a reliable partner.
Ryssland är samtidigt långt ifrån demokratiskt och inte alls någon pålitlig partner.
EnglishMeanwhile, what part do we play in this display of incompetence and incapacity?
Vilken är under tiden vår roll för detta uttryck av inkompetens och oförmåga?
EnglishI cannot therefore ignore the words of Mr Clark, who has meanwhile left the room.
Jag kan därför inte ignorera det som Derek Roland Clark som nu har lämnat rummet sa.
EnglishMeanwhile some of the culprits have been arrested, but have not been sentenced yet.
Samtidigt har några av de skyldiga gripits, men de har ännu inte blivit dömda.
EnglishMeanwhile, the Council of Ministers should not let its hands be tied by any veto.
Ministerrådet får emellertid inte låta sig bakbindas av ett eventuellt veto.
EnglishThe Commission has meanwhile done its homework in the form of the Monti Proposals.
Kommissionen har under tiden gjort sina hemläxor i form av Monti-direktiven.
EnglishMeanwhile, prospects for the electronics market and the sale of ‘Ekranas’ are positive.
Samtidigt är utsikterna för elektronikmarknaden och Ekranas försäljning positiva.
EnglishMeanwhile, the number of working age people is dropping by one million per year.
Samtidigt faller antalet personer i arbetsför ålder med 1 miljon per år.
EnglishMeanwhile, we should introduce sanctions such as freezing assets and a travel ban.
Samtidigt bör vi införa sanktioner, exempelvis frysa tillgångar och införa reseförbud.
EnglishMeanwhile, it is difficult to interpret the delay on the part of the European Commission.
Samtidigt är det svårt att tolka förseningen från Europeiska kommissionens sida.
EnglishMeanwhile, the United States has agreed not to move to immediate retaliation.
Under tiden har Förenta staterna gått med på att inte omedelbart tillämpa motåtgärder.
EnglishMeanwhile, the Commission can accept certain amendments while rejecting others.
Under tiden kan kommissionen godta vissa ändringsförslag men inte andra.
EnglishMeanwhile, however, the situation on the Moluccas has become far more serious.
Men på Moluckerna har situationen under tiden blivit mycket allvarligare.
EnglishWe have, meanwhile, had the opportunity of talking to the Commissioner about this.
Under tiden har vi haft möjlighet att tala med kommissionären om det här.
EnglishMeanwhile, the Court of Auditors has submitted this discharge, this report.
Samtidigt har revisionsrätten lämnat denna ansvarsbefrielse, denna rapport.
EnglishMeanwhile, the oil gushing from the bottom of the sea destroyed all living creatures.
Under tiden strömmade oljan ut över havsbottnen och förgjorde allt levande.
EnglishIn the meanwhile, of course, there is a great deal of homework we can be doing ourselves.
Under tiden finns det naturligtvis mycket hemläxa som vi kan göra på egen hand.
EnglishMeanwhile, since 2001, production of leather footwear in Europe has fallen by almost 30%.
Sedan 2001 har tillverkningen av läderskor minskat med närmare 30 procent i EU.
EnglishMeanwhile at Council level the 133 Committee meets behind closed doors.
Under tiden, på rådsnivå, sammanträder Artikel 133-kommittén bakom lyckta dörrar.

Synonymer (engelska) till "meanwhile":

meanwhile