"means of subsistence" - Svensk översättning

EN

"means of subsistence" på svenska

EN

means of subsistence {pluralis} [exempel]

volume_up
1. juridik
means of subsistence

Användningsexempel för "means of subsistence" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am thinking in particular of those families for whom woodlands constitute the main - or, in some cases, the only - means of subsistence.
Jag tänker särskilt på de familjer som har skogsbruk som sin främsta - och ibland enda - försörjningskälla.
EnglishForests and wooded land currently cover more than 42% of the EU's area, providing a means of subsistence for millions of workers.
Skogar och trädbevuxen mark täcker i nuläget över 42 procent av EU:s areal och är ett levebröd för miljontals arbetare.
EnglishForests and wooded land currently cover more than 42% of the EU's area, providing a means of subsistence for millions of workers.
skriftlig. - (PT) Skogar och trädbevuxen mark täcker i nuläget över 42 procent av EU:s areal och är ett levebröd för miljontals arbetare.
EnglishIt is particularly through educating young people as well as adults that these people will be able to create their own means of subsistence in their respective regions.
Framför allt är det genom utbildning av såväl ungdomar som vuxna som dessa befolkningar kan ges möjlighet att skapa egna utkomster i sina respektive regioner.
EnglishSince the Maastricht Treaty there is a general right of residence, provided the individual concerned has adequate means of subsistence and adequate health insurance protection.
Sedan Maastrichtfördraget föreligger en generell rätt att uppehålla sig under betingelsen att man har tillräckliga medel för att försörja sig och ett tillräckligt sjukförsäkringsskydd.

Liknande översättningar för "means of subsistence" på svenska

subsistence substantiv
means substantiv
means verb
Swedish
of preposition