"me neither" - Svensk översättning

EN

"me neither" på svenska

EN

me neither {interjektion}

volume_up

Användningsexempel för "me neither" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOLAF told me that it had neither the time, the inclination nor the staff to look over the Eurostat case.
OLAF gav mig beskedet att de varken hade tid, lust eller personal till att titta på Eurostatfallet.
EnglishOn the issue of Ukraine's possible accession to the EU, let me emphasise that neither side is ready for this step.
När det gäller Ukrainas eventuella medlemskap i EU vill jag betona att ingendera sidan är redo för detta steg.
EnglishThis war ain't... gonna be the end of me or you neither.
EnglishWhat annoys me is that neither the Council nor the Commission has the backbone to tell the US that its behaviour is not acceptable.
Vad som stör mig är att varken rådet eller kommissionen vågar tala om för USA att dess beteende är oacceptabelt.
EnglishHowever, it would seem to me that neither would the benefits of a merged market, at least from the Euronext side.
Det verkar enligt min mening inte heller fördelarna med en sammanslagning av marknaderna göra, åtminstone inte från Euronexts håll sett.
EnglishSomething that worries me greatly and that neither of you has mentioned is that we are always faced with exactly the same scenario prior to a European Council meeting.
Något som oroar mig mycket, och som ingen av er har tagit upp, är att vi alltid ställs inför exakt samma scenario före ett möte i Europeiska rådet.
EnglishUltimately, the difference of opinion seems to me to relate neither to the details, nor to the threshold, nor to the percentages, but to whether or not resale rights should exist at all.
Sist och slutligen synes mig motsättningen inte röra detaljer, tröskelvärde, procentsatser: Tvistefrågan gäller ja eller nej till följerätten.
EnglishIn the second place, it seems to me that neither the government of the United Kingdom nor the European Commission wants to go into this in more detail, although you have made an overture.
För det andra verkar det som att varken Förenade kungarikets regering eller Europeiska kommissionen vill gå in på detta i detalj, trots att ni har lagt fram ett första förslag.
EnglishFor me killing animals is neither sport, nor entertainment, nor culture, but we will not go into that here, because the subject of our debate is the killing of animals for economic reasons.
För mig är avlivning av djur varken sport eller underhållning eller kultur, men vi ska inte gå in på det här eftersom ämnet för debatten är avlivning av djur av ekonomiska anledningar.

Liknande översättningar för "me neither" på svenska

me pronomen
Swedish
neither pronomen
neither konjunktion
Swedish
neither adverb
me too