"MD" - Svensk översättning

EN

"MD" på svenska

volume_up
MD {substantiv} [förkortning]
SV

"md" på engelska

volume_up
md {utr.} [förkortning]
EN
EN

MD {substantiv} [förkortning]

volume_up
1. "managing director", näringsliv
MD
volume_up
VD {utr.} [förk.]
Gabrielle Cederholm's dream is to become an MD, to build a country house and cycle from Gothenburg to Gibraltar.
Gabrielle Cederholm drömmer om att bli vd, bygga en herrgård och att cykla från Göteborg till Gibraltar.
The registration shall be signed by the branch's MD and sent to the Companies Registration Office, along with the registration fee payment.
Anmälan ska vara undertecknad av filialens vd och skickas till Bolagsverket samtidigt som registreringsavgiften betalas.
A company in liquidation is represented by its board and its managing director (MD) until one or more liquidators have been appointed.
Ett bolag i likvidation företräds av styrelsen och verkställande direktören (vd) till dess att en eller flera likvidatorer har utsetts.
If the composition of the board changes, the board will hold a meeting to decide who is authorised to sign on behalf of the company and to decide who will be the managing director (MD), if required.
Om styrelsens sammansättning ändras håller styrelsen ett sammanträde för att besluta om firmateckningen och eventuell verkställande direktör (vd).
2. "medicinae doctor", medicinvetenskap
SV

md {utrum} [förkortning]

volume_up
1. "miljard"
md
volume_up
bn {substantiv} [förk.] (billion)

Användningsexempel för "MD" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWell, so what I read on WebMD: "The prognosis is poor for progressing renal cell cancer.
I vilket fall, vad jag hittade på WebMB: "Prognosen är inte bra för framskiden njurcancer.
EnglishMy point is I went to a respected medical website, WebMD, because I know how to filter out junk.
Poängen är att jag gick till en väl respekterad medicinsk hemsida, WebMD, eftersom jag vet hur man sorterar bort skräp.
EnglishGabrielle Cederholm's dream is to become an MD, to build a country house and cycle from Gothenburg to Gibraltar.
Gabrielle Cederholm drömmer om att bli vd, bygga en herrgård och att cykla från Göteborg till Gibraltar.
EnglishRC4 encryption with a 128-bit key and an MD5 MAC
RC4-kryptering med en 128-bitars nyckel och en MD5 MAC
EnglishRC4 encryption with a 40-bit key and an MD5 MAC
RC4-kryptering med en 40-bitars nyckel och en MD5 MAC
EnglishRC2 encryption with a 40-bit key and an MD5 MAC
RC2-kryptering med en 40-bitars nyckel och en MD5 MAC
EnglishThis modelling theory is usually called Molecular Dynamics (MD) - more specifically Molecular Mechanics based Molecular Dynamics (MM-MD).
Denna modell teori brukar kallas Molekyl Dynamik (MD) - mer specifikt Molekyl Mekanik baserade Molekyl Dynamik (MM-MD).
EnglishThe registration shall be signed by the branch's MD and sent to the Companies Registration Office, along with the registration fee payment.
Anmälan ska vara undertecknad av filialens vd och skickas till Bolagsverket samtidigt som registreringsavgiften betalas.
EnglishNo encryption with an MD5 MAC
EnglishA company in liquidation is represented by its board and its managing director (MD) until one or more liquidators have been appointed.
Ett bolag i likvidation företräds av styrelsen och verkställande direktören (vd) till dess att en eller flera likvidatorer har utsetts.
EnglishMM-MD is in its general form not suited to study dynamical processes where bonds are broken and formed, for which ab initio molecular dynamics is needed (ai-MD).
MM-MD är i sin allmänna form inte lämpade för att studera dynamiska processer där bindningar bryts och bildas, för vilka ab initio molekylär dynamik behövs (ai-MD).
EnglishIf the composition of the board changes, the board will hold a meeting to decide who is authorised to sign on behalf of the company and to decide who will be the managing director (MD), if required.
Om styrelsens sammansättning ändras håller styrelsen ett sammanträde för att besluta om firmateckningen och eventuell verkställande direktör (vd).
EnglishMD is used to study the dynamics in gases, liquids and solutions, and the solid state, and it includes effects from vibration-, electrostatic- and dispersion-interactions.
MD används för att studera dynamiken i gaser, vätskor och lösningar, och det fasta tillståndet, och det inkluderar effekter från vibration-, elektrostatisk- och dispersionstyp interaktioner.