"maze" - Svensk översättning

EN

"maze" på svenska

volume_up
maze {substantiv}

EN maze
volume_up
{substantiv}

maze (även: labyrinth)
I had to find a way through this political maze, which was no easy task.
Jag var tvungen att hitta en väg genom denna politiska labyrint, vilket inte var en lätt uppgift.
At the moment we have citizens who go into a maze.
I dag måste medborgarna ge sig in i en labyrint.
He also states, however, that currently the way forward seems to lead into a maze from which there appears to be no way out.
Han slår emellertid också fast att vägen framåt för tillfället ser ut att leda till en labyrint, varifrån det inte verkar finnas någon utväg.

Synonymer (engelska) till "maze":

maze

Användningsexempel för "maze" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThere are references to them, but it is like trying to tackle an enormous maze.
Det hänvisas till dem, men det är som att famla i totalt mörker.
EnglishOut of eight runs, only two succeeded in this year’s competition for maze-running robots.
Bara två av åtta körningar lyckades i årets tävling för labyrintrobotar.
EnglishI believe we should not expect citizens to find their way through the maze of EU institutions.
Vi kan inte förvänta oss att medborgarna ska hitta rätt i labyrinten av EU-institutioner.
EnglishIf they hid these offices somewhere inside the parliamentary maze we would probably rebel.
Om de skulle gömma dem i något kontor i parlamentslabyrinten skulle vi förmodligen revoltera.
EnglishWithout you, I couldn't have solved this maze... in several lifetimes!
Utan dig, skulle jag inte ha löst labyrinten... under min livstid!
EnglishMoreover, the maze of standards is a handicap for European industry compared to the US industry.
Vidare är labyrinten av normer en belastning för branschen i Europa jämfört med branschen i USA.
EnglishThat is the maze into which the Sainjon report has wandered.
Det är i den återvändsgränden Sainjons betänkande har stängt in sig.
EnglishIf we get lost in a maze, Parliament can be sure of failure.
Om vi förirrar oss in på tusentals olika stickspår kommer fiaskot för parlamentet att vara garanterat.
EnglishWe must keep trying to find a way through the maze.
Vi måste försöka hitta en väg ut ur den här förvirringen.
EnglishUnfortunately, I am still at a loss as to how to find my way out of the maze of garages by the shortest route.
Jag har tyvärr fortfarande inte begripit hur jag på kortaste väg skall hitta ut ur virrvarret i garagen.
EnglishA report on this issue was recently published under the title 'Mapping the maze: getting more women to the top in research'.
Nyligen publicerades rapporten ”Mapping the maze: getting more women to the top in research”.
EnglishIn fact it should be labelled the Hampton Court ‘aMaze’.
Mötet vid Hampton Court slog folk med häpnad.
EnglishAttackFlash attack is a game where players must navigate through the maze in the least amount of time.
AttackFlash attack är ett spel där det gäller för spelarna att hitta vägen genom labyrinten på så kort tid som möjligt.
EnglishUnless you can find your way out of that maze at Hampton Court tomorrow, this will be your legacy and proof that Europe is not working!
Men låt oss inte stjälpa det avtal om den gemensamma jordbrukspolitiken som ingicks 2002.
EnglishI am sure it would be possible to find a satisfactory solution for both sides in the maze of often-contradictory regulations.
Jag är säker på att skulle vara möjligt att hitta en tillfredställande lösning för båda parter i labyrinten av bestämmelser som ofta är motstridiga.
EnglishThe course evaluations he’s gotten so far have also been very positive; nor were all the tracks as difficult as the one for the maze-running robots.
De kursutvärderingar han hittills fått in har också varit mycket positiva och alla banor var inte heller lika svåra som labyrintrobotarnas.
EnglishI understand the specific concerns of smaller businesses, who have to try to pick their way through the state aid maze, and we agree upon this.
Jag förstår de speciella problemen för de mindre företagen som måste försöka ta sig fram försiktigt genom labyrinten av statligt stöd och vi är överens om detta.
English. - Mr President, poor Mr Frattini is still lost in the Hampton Court maze as we see the EU moving ever further from democracy.
för IND/DEM-gruppen. - (EN) Herr talman! Stackars Franco Frattini är fortfarande vilse i Hampton Court-labyrinten samtidigt som EU fjärmar sig än mer från demokratin.
EnglishAs representatives of the interests of citizens, we must strive to ensure that the EU does not conjure an image of a legislative maze in people's minds.
Som företrädare för medborgarnas intressen måste vi sträva efter att garantera att medborgarna inte skapar sig en bild av EU som en union med lagstiftningsmässigt stiltje.
EnglishThe five groups who chose to build a maze-running robot have somewhat different strategies for their presentations; some went into detail on the technology, while others gave a more general view.
De fem grupper som valt att bygga labyrintrobot har lite olika strategier för sina presentationer, några går ner i detaljer i tekniken, andra ger en mer översiktlig bild.