"mayor" - Svensk översättning

EN

"mayor" på svenska

volume_up
mayor {substantiv}
volume_up
Lord Mayor {substantiv}
EN

mayor {substantiv}

volume_up
2. "the elected head of a town", politik
mayor
volume_up
borgmästare {utr.} (vald ledare för stad)
To have as our mayor the most popular president in history.
att få er till borgmästare, den populäraste presidenten i världshistorien.
Subject: Kurdish mayor dismissed for providing multilingual municipal services
Angående: Kurdisk borgmästare avskedad för att ha erbjudit flerspråkig kommunal service
Last week, the mayor of Diyarbakir, Osman Baydemir, was banned from leaving the country.
I förra veckan förbjöds Diyarbakirs borgmästare Osman Baydemir att lämna landet.

Användningsexempel för "mayor" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAround here when people have a problem, they don't call the mayor, they call me.
När folk här har problem, Så ringer dom inte polisen, Dom ringer mig i stället.
EnglishLord knows I have nothing left to prove, much less being the mayor of anything.
Jag har inget mer att bevisa, helst inte att bli borgmästare över ingenting.
EnglishLast week, the mayor of Diyarbakir, Osman Baydemir, was banned from leaving the country.
I förra veckan förbjöds Diyarbakirs borgmästare Osman Baydemir att lämna landet.
EnglishSubject: Kurdish mayor dismissed for providing multilingual municipal services
Angående: Kurdisk borgmästare avskedad för att ha erbjudit flerspråkig kommunal service
EnglishWe have seen the mayor of that city receive 75 % support in the elections there.
Vi kan nu efter valet konstatera att borgmästaren i El Ejido fick 75 procent av rösterna.
EnglishAs Mr Mayor Oreja said, we need to understand the role of organisations in these areas.
Som Jaime Mayor Oreja sa behöver vi förstå organisationernas roll på dessa områden.
EnglishWe have seen the mayor of that city receive 75% support in the elections there.
Vi kan nu efter valet konstatera att borgmästaren i El Ejido fick 75 procent av rösterna.
EnglishEven municipal politicians like the Mayor, Freddy Thielemans, admit this.
Till och med kommunpolitiker som borgmästaren Freddy Thielemans håller med om detta.
EnglishI can tell you, Mr Fabra Vallés, that the Mayor was really very interested in my comments.
Jag kan intyga er att borgmästaren var ytterst uppmärksam på mina synpunkter.
EnglishThe Mayor of Madrid, who is from the same party, was not very happy.
Borgmästaren i Madrid, som inte tillhör samma parti, var inte alls road av detta.
EnglishI shall tell the mayor this evening. He is dining with the Bureau.
Jag skall framföra detta till borgmästaren, som äter middag med presidiet i kväll.
EnglishSo my first act as mayor is to turn the job back over to the rightful winner...
Det första jag får göra är att ge jobbet tillbaka till vinnaren -
EnglishAs a former mayor, I have had negative personal experiences in this respect.
I egenskap av före detta borgmästare har jag på den punkten negativa personliga erfarenheter.
EnglishAs Deputy Mayor of the city of Lyon, I see this problem every day.
I min egenskap av biträdande borgmästare i Lyon ser jag det här problemet dagligen.
EnglishShe can't claim this is a vacation house if I'm the mayor, can she?
Hon kan inte åberopa att det här är ett sommarhus om jag är borgmästare.
EnglishI am glad Parliament is playing such a mayor role in this regard.
Det gläder mig att parlamentet spelar en så stor roll i detta sammanhang.
English   I call the former Mayor of Bologna, our Vice-President Mr Imbeni.
   – Jag lämnar ordet till före detta borgmästaren i Bologna, vår vice talman Renzo Imbeni.
EnglishI call the former Mayor of Bologna, our Vice-President Mr Imbeni.
– Jag lämnar ordet till före detta borgmästaren i Bologna, vår vice talman Renzo Imbeni.
EnglishHe now works for the mayor, defending the city from giant robots.
Han jobbar nu för borgmästaren, och skyddar staden från stora robotar.
EnglishLet us think about whether we are not at this point making the Mayor of Shanghai a very happy person.
Vi måste reflektera över om vi inte just nu gör borgmästaren i Shanghai mycket glad.

Synonymer (engelska) till "mayor":

mayor