EN

may {substantiv}

volume_up
1. botanik
may (även: hawthorn)

Användningsexempel för "may" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut it may offer a solution in the area of services at local and regional level.
Men det kan ändå utgöra en lösning på tjänsteområdet på lokal och regional nivå.
EnglishBut we will be able to tell that when this first meeting has been held on 7 May.
Detta kommer vi dock att få reda på när det första mötet har hållits den 7 maj.
EnglishUnless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Om vi inte agerar förnuftigt, konsekvent och snabbt kan vi hamna i en ond cirkel.
EnglishTrade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
Handelsförmåner för Pakistan i det här läget kan bidra till att förhindra detta.
EnglishOf course, enforcement may be difficult, but that is not a reason for inaction.
Naturligtvis kan genomförandet bli svårt, men det är inget skäl för overksamhet.
EnglishA company that is insolvent may reach with its creditors a composition agreement.
Det kan komma överens med sina fordringsägare om en så kallad ackordsuppgörelse.
EnglishIf you leave them at home, you may be fined but cannot be expelled just for this.
Om du lämnar id-handlingarna hemma kan du få böter, men du kan inte bli utvisad.
EnglishMay I remind you that this directive will apply to 1.5%-2% of workers in Europe.
Jag vill påminna om att direktivet berör 1,5-2 procent av arbetstagarna i Europa.
EnglishAssigning liability may be an uncomfortable process, but it is an essential one.
Att tillskriva någon ansvaret kan vara en obehaglig process, men den är viktig.
EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Inga förevändningar får användas för att kringgå detta viktiga krav på öppenhet.
EnglishIndeed, South Stream may prove to be USD 4 billion more expensive than Nabucco.
South Stream kan faktiskt visa sig bli fyra miljarder dollar dyrare än Nabucco.
EnglishBoth may disturb the fragile ecological balance of sensitive marine environments.
Båda riskerar att störa den bräckliga ekologiska balansen i känsliga havsmiljöer.
EnglishWhat may be good practice in Scandinavia is not suitable in the rest of Europe.
Det som kan vara bra praxis i Skandinavien är inte lämpligt för resten av Europa.
EnglishThere may be high bridges, for instance, that are inaccessible to rescue forces.
Det kan finnas höga broar till exempel, som är otillgängliga för räddningsstyrkor.
EnglishI do not yet have any specific figures, but we may have to deal with many deaths.
Jag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.
EnglishConclusions of the EU/Russia Summit (31 May - 1 June) (continuation of debate)
Slutsatser från toppmötet EU/Ryssland (31 maj-1 juni) (fortsättning på debatten)
EnglishIt is a first attempt, but I am convinced that this attempt may be successful.
Det är ett första försök, men jag är övertygad om att det kan bli framgångsrikt.
EnglishThe new regulation may boost competition in the EU electricity and gas market.
Den nya lagstiftningen kanske främjar konkurrensen på EU:s el- och gasmarknader.
EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Detta kan också bidra till ytterligare inkomster, särskilt i små familjejordbruk.
EnglishConsequently, all this may well be crude but it is just a touch more practical.
Resultatet är att detta kanske är grossier, men det är en aning mera praktiskt.