"maximum value" - Svensk översättning

EN

"maximum value" på svenska

EN

maximum value {substantiv}

volume_up
maximum value
Enter a maximum value for the end of the Y axis.
Ange ett nytt maximivärde för axelns slutpunkt i det här textfältet.
Här anger du ett maximivärde.
maximum value

Användningsexempel för "maximum value" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHere you can enter the minimum and maximum numeric value for the formatted field.
Här anger Du minsta och högsta värde för det formaterade fältet.
EnglishThe research sector is a sector which can bring maximum added value to the Union.
Forskning är en sektor som kan ge unionen maximalt mervärde.
EnglishAccordingly, no maximum CO2 emission value has been agreed upon for new power plants.
Inget högsta utsläppsvärde för koldioxid har därför överenskommits för nya kraftverksanläggningar.
EnglishIf the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.
Om värdet är orealistiskt byter programmet ut det mot ett eget maximi - eller minimivärde.
EnglishIt is thus not possible to set a maximum value on the basis of any assessment from the Committee.
Det är alltså inte möjligt att använda kommitténs slutsatser för att fastställa ett gränsvärde.
EnglishThese high standards are demanded by consumers and are a means of achieving maximum added value.
Dessa höga standarder är efterfrågade av konsumenterna och är ett medel att nå maximalt mervärde.
EnglishThis number must be greater than 0, because there is always a result value; the maximum value is 16.
Radnummer i cellområdets nedre högra hörn, räknat från 0.
EnglishEnter a maximum value for the end of the Y axis.
Ange ett nytt maximivärde för axelns slutpunkt i det här textfältet.
EnglishThe maximum value of a port number is fixed at 65535.
Det högsta värdet som kan anges för en port är 65535.
EnglishReturns the maximum value in a list of arguments.
Beräknar det största värdet inom en argumentlista.
EnglishThe Commission proposal for a maximum value for wood dust of 5 mg per cubic metre is also unjustifiable from a health point of view.
Kommissionens förslag om ett gränsvärde för trädamm på 5 mg/m3 är också hälsomässigt oförsvarligt.
EnglishThe Commission proposal for a maximum value for wood dust of 5 mg per cubic metre is also unjustifiable from a health point of view.
Kommissionens förslag om ett gränsvärde för trädamm på 5 mg / m3 är också hälsomässigt oförsvarligt.
EnglishParliament has already limited the maximum value from EUR 5 000 to 3 000 and imposed various other criteria.
Parlamentet har redan sänkt det högsta tillåtna värdet från 5 000 euro till 3 000 euro och infört flera olika ytterligare kriterier.
EnglishHowever, in any case the maximum permitted value has to be respected.
I mitt eget land är fluoros ett växande tandvårdsproblem, i synnerhet bland tonåringar.
EnglishIn practice we do not know how this compensation can operate or how the designers will be able to obtain maximum value from their rights.
I praktiken vet ingen hur denna kompensation kan genomföras, inte heller hur idégivarna kan hävda sina rättigheter.
EnglishEnter a maximum value here.
EnglishThe Court of Auditors identified an irregularity with respect to a procurement procedure (use of a framework contract beyond its maximum value).
Revisionsrätten påpekade ett regelbrott när det gällde ett upphandlingsförfarande (användning av ett ramavtal utöver det värde som fastställts).
EnglishThe presence of GMOs in organic products shall be limited exclusively to unforeseen and technically unavoidable volumes up to a maximum value of 0.1%.
Förekomsten av genetiskt modifierade organismer i ekologiska produkter skall helt begränsas till oförutsedda och tekniskt oundvikliga mängder, dock högst 0,1 procent.
EnglishDanish studies have shown that, by halving the maximum value from 2 to 1 mg, it is possible to save considerable amounts on the cost of hospitals, absenteeism and early retirement.
Danska undersökningar visar att man genom en halvering av gränsvärdena från 2 till 1 mg sparar stora utgifter för bl.a. sjukhus, sjukfrånvaro och förtidspensionering.
EnglishIf you look at the maximum stress value for each of these fibers, you can see that there's a lot of variation, and in fact dragline, or major ampullate silk, is the strongest of these fibers.
Om ni tittar på det maximala värdet för spänning för de olika fibrerna så ser ni att det är stor variation, och att ankartråden, eller storampull-silket är den starkaste av dessa fibrer.

Liknande översättningar för "maximum value" på svenska

value substantiv
value verb
Swedish
maximum adjektiv
maximum substantiv
to value verb
market value substantiv
book value substantiv
numerical value substantiv
Swedish
actual value substantiv
Swedish
added value substantiv
Swedish