"maximum speed" - Svensk översättning

EN

"maximum speed" på svenska

EN

maximum speed {substantiv}

volume_up
maximum speed

Användningsexempel för "maximum speed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhat is the implication, for example, of reducing the maximum speed on motorways to 100 km/hour?
Vad innebär det till exempel om vi sänker den maximala hastigheten på motorvägarna till 100 km/h?
EnglishWhat is the implication, for example, of reducing the maximum speed on motorways to 100 km/ hour?
Vad innebär det till exempel om vi sänker den maximala hastigheten på motorvägarna till 100 km / h?
EnglishSuch a system would limit the maximum speed of a car to the maximum permissible speed in any given country.
Ett sådant system skulle begränsa en bils högsta hastighet till den högsta tillåtna hastigheten i varje givet land.
EnglishIn Sweden, the maximum speed is 110 km/h, but now many Swedes have to have tyres that can cope with speeds of up to 250 km/h.
I Sverige får man köra i maximalt 110 km/h, men nu måste många svenskar ha däck som klarar uppåt 250 km/h.
EnglishIn Sweden, the maximum speed is 110 km/ h, but now many Swedes have to have tyres that can cope with speeds of up to 250 km/ h.
I Sverige får man köra i maximalt 110 km / h, men nu måste många svenskar ha däck som klarar uppåt 250 km / h.
EnglishMaximum speed of and load platforms for wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) (vote)
Högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (omröstning)
EnglishTraining must be completed in slow cars, with a maximum speed of 20 kilometres per hour in town and 80 kilometres per hour on main roads.
Då skulle det bli slut med övning i långsamma bilar, med en maximal hastighet på 20 km/h i samhällen, och 80 km/h på vägarna...
EnglishMaximum speed of tractors
EnglishTraining must be completed in slow cars, with a maximum speed of 20 kilometres per hour in town and 80 kilometres per hour on main roads.
Då skulle det bli slut med övning i långsamma bilar, med en maximal hastighet på 20 km / h i samhällen, och 80 km / h på vägarna...
EnglishWe have reached a rapid solution which partly covers the present situation by extending the framework to tractors with a maximum design speed of up to 40 kph.
Vi har uppnått en snabb lösning, som delvis omfattar nuläget, dvs. alla traktorer med en maximihastighet av 40 km/h.
EnglishWe have reached a rapid solution which partly covers the present situation by extending the framework to tractors with a maximum design speed of up to 40 kph.
Vi har uppnått en snabb lösning, som delvis omfattar nuläget, dvs. alla traktorer med en maximihastighet av 40 km / h.
EnglishIn closing, I would like to remind you all, once again, of the 180 km/h maximum design speed, as I believe this to be a very sensible measure.
Avslutningsvis skulle jag åter vilja påminna er alla om att högsta avsedda hastighet är 180 km/h, eftersom jag anser att detta är en mycket vettig åtgärd.
EnglishIt is also amazing that we set maximum speed limits for our cars, and then we produce vehicles that can travel twice or three times the maximum limits.
Det är också otroligt att vi beslutar om hastighetsbegränsningar för våra bilar, och sedan tillverkar fordon som kan färdas två eller tre gånger så fort som högsta tillåtna hastighet.
EnglishUnfortunately, the rapporteur confines the proposal to company cars, extends transitional periods and, in part, increases the maximum speed of category N2 motorised vehicles to 110 km.
Föredraganden inskränker tyvärr förslaget till nyttofordon, förlänger övergångsperioden och höjer en del av den högsta tillåtna hastigheten för motorfordon i kategori N2 till 110 km.
EnglishAccidents are also caused by drivers crawling along at a snail's pace on motorways and in some cases they could be avoided by having a minimum as well as a maximum speed limit.
Olyckor orsakas också av förare som kryper fram på motorvägarna i snigelfart, och i vissa fall skulle dessa olyckor kunna undvikas genom att man hade en minimi- likväl som en maximihastighet.
EnglishThe fact that the maximum speed limit in Sweden is 110 kph was not relevant and many cars had to be fitted with tyres capable of coping with speeds of 270 kph and in some cases as much as 300 kph.
Att man i Sverige får köra högst 110 km/h spelar ingen roll och många bilar var tvungna att utrustas med däck som klarar farter på 270 och i vissa fall ända upp till 300 km/h.
EnglishThe fact that the maximum speed limit in Sweden is 110 kph was not relevant and many cars had to be fitted with tyres capable of coping with speeds of 270 kph and in some cases as much as 300 kph.
Att man i Sverige får köra högst 110 km / h spelar ingen roll och många bilar var tvungna att utrustas med däck som klarar farter på 270 och i vissa fall ända upp till 300 km / h.

Liknande översättningar för "maximum speed" på svenska

maximum adjektiv
maximum substantiv
speed substantiv
to speed verb
top speed substantiv
peak speed substantiv
maximum value substantiv
Swedish
rotation speed substantiv
Swedish