"to maximize" - Svensk översättning

EN

"to maximize" på svenska

volume_up
maxim {substantiv}
SV
EN

to maximize [maximized|maximized] {verb}

volume_up
The next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.
Med nästa steg ville vi maximera storleken på dessa hexagoner.
It can enable us to maximize transfrontier cooperation.
Det kan göra det möjligt för oss att maximera samarbetet över gränserna.
Some important steps you can take to maximize revenue are:
Du kan vidta följande viktiga ĺtgärder för att maximera intäkterna:
to maximize

Användningsexempel för "to maximize" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is essential if we are to maximize the effectiveness of measures we take.
Detta är livsnödvändigt om vi skall kunna uppnå maximal effektivitet av de åtgärder vi vidtar.
EnglishThe next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.
Med nästa steg ville vi maximera storleken på dessa hexagoner.
EnglishIt can enable us to maximize transfrontier cooperation.
Det kan göra det möjligt för oss att maximera samarbetet över gränserna.
EnglishWell if larger markets increase the incentive to produce new ideas, how do we maximize that incentive?
Så om större marknader ökar efterfrågan på nya idéer, hur maximerar vi då denna efterfrågan?
EnglishSome important steps you can take to maximize revenue are:
Du kan vidta följande viktiga ĺtgärder för att maximera intäkterna:
EnglishSo we were keen to scale this up and apply biomimicry ideas to maximize the benefits.
Vi var angelägna om att få arbeta på en större skala och tillämpa idéer om biomimetiken för att maximera nyttan.
EnglishWe should be looking to maximize the chances that remain.
Vi bör försöka maximera de möjligheter som kvarstår.
EnglishHowever, there are some simple best practices that we suggest you follow to maximize your account earnings.
Dessutom rekommenderar vi att du följer ett antal enkla metoder för att maximera intäkterna i ditt konto.
EnglishSo if you want to maximize the happiness of the two selves, you are going to end up doing very different things.
Så om man vill maximera lyckan hos de två själven kommer man i slutändan att göra väldigt olika saker.
EnglishThe way to maximize freedom is to maximize choice.
Vägen till ökad frihet går via utökade valmöjligheter.
EnglishThere are a few industrial groups seeking to maximize their profits without incurring any of the attendant risks.
Det är ett par koncerner, som vill maximera sina vinster, utan att samtidigt vara delaktiga i riskerna.
EnglishThe icons then automatically converts to the maximize icon.
Symbolen blir automatiskt en förstora-symbol.
EnglishYou can maximize your filtered forwarding by combining filters that send to the same address.
Du kan maximera filtrerad vidarebefordran av meddelanden genom att kombinera filter som skickar meddelanden till samma adress.
EnglishCognitive behavioral skills training on alcohol alcohol Maximize benefits and minimize adverse impacts
Kognitiv beteendeutbildning i alkoholfärdigheter Maximera alkoholens positiva effekter och minimera de negativa konsekvenserna
EnglishFair competition between different means of transport means that each method can maximize its strongest points.
Ärlig konkurrens mellan de olika transportslagen innebär att vart och ett av dem kan göra bruk av sina starka punkter.
EnglishAccurate statistics concerning occupational diseases are required in order to maximize policy impact and to protect workers.
Det krävs exakt statistik om arbetssjukdomar för att maximera den politiska genomslagskraften och skydda arbetstagare.
EnglishThe factor that maximizes the objective function in the one case cannot necessarily be said to maximize the objective function in the other.
Det som maximerar " the objective function" för den ene maximerar den inte nödvändigtvis för den andre.
EnglishThe factor that maximizes the objective function in the one case cannot necessarily be said to maximize the objective function in the other.
Det som maximerar " the objective function " för den ene maximerar den inte nödvändigtvis för den andre.
EnglishBecause you don't maximize your space!
EnglishIncentives should be provided for increasing sums spent on technical support to maximize the safety of flights and to prevent accidents.
Man måste ge drivkraft åt en höjning av summorna för ett tekniskt stöd med syfte att maximera flygsäkerheten och förebygga olyckorna.

Synonymer (engelska) till "maxim":

maxim
English
maximal
English