"to maximise" - Svensk översättning

EN

"to maximise" på svenska

EN

to maximise {verb}

volume_up
to maximise (även: to maximize)
This means sustainability, not just maximising the risks in order to maximise the returns.
Det betyder hållbarhet, inte bara att maximera riskerna för att maximera vinsterna.
Touching upon the Galileo project, we need to maximise the use of the private sector.
I fråga om Galileoprojektet måste vi maximera utnyttjandet av den privata sektorn.
Most financial institutions that lend money are in business to maximise profits.
De flesta finansiella institutioner som lånar ut pengar gör det för att maximera sin vinst.

Användningsexempel för "to maximise" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTouching upon the Galileo project, we need to maximise the use of the private sector.
I fråga om Galileoprojektet måste vi maximera utnyttjandet av den privata sektorn.
EnglishMost financial institutions that lend money are in business to maximise profits.
De flesta finansiella institutioner som lånar ut pengar gör det för att maximera sin vinst.
EnglishThis means sustainability, not just maximising the risks in order to maximise the returns.
Det betyder hållbarhet, inte bara att maximera riskerna för att maximera vinsterna.
EnglishThese efforts must be coordinated in order to maximise the effectiveness of this support.
Dessa åtgärder måste samordnas för att stödet ska få största möjliga effekt.
EnglishWhat we have do is endeavour to maximise a common approach by Member States.
Det vi kan göra är att sträva efter att optimera en gemensam strategi för medlemsstaterna.
EnglishWill the Council in particular maximise pressure on Zimbabwe's neighbours?
Kommer rådet att utöva maximala påtryckningar på Zimbabwes grannländer?
EnglishThis is intended to maximise flexibility and ensure a rapid response.
Därigenom bör man säkerställa en maximal flexibilitet och reaktionsförmåga.
EnglishIf you stick to your time we can maximise the number of participants.
Om ni respekterar talartiden kan så många som möjligt delta i debatten.
EnglishWe will do everything in our power to maximise that synergy.
Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att maximera synergieffekterna.
EnglishSome prefer to minimise perceived losses rather than maximise collective gains.
Det finns de som föredrar att minimera uppfattade förluster hellre än att maximera kollektiva vinster.
EnglishRIS will make it easier for port and terminal operators to maximise the use of their capacities.
Jag skulle vilja ta upp en fråga som kommissionsledamot Jacques Barrot redan har nämnt.
EnglishThere is a real benefit from taking action now to maximise employment opportunities.
Det finns en verklig fördel med att vidta åtgärder nu för att maximera sysselsättningsmöjligheterna.
EnglishIt is in all our interests to work together to maximise turn-out in June 2009.
Det ligger i allas intresse att vi samarbetar för att få så stort valdeltagande som möjligt i juni 2009.
EnglishMr President, the purpose of trade is to maximise prosperity and advantage to both participants.
(EN) Herr talman! Syftet med handel är att maximera båda deltagares välstånd och fördelar.
EnglishIn order to maximise its success, the European Union needs a favourable macroeconomic framework.
För att maximera dess framgångar måste Europeiska unionen ha en gynnsam makroekonomisk ram.
EnglishEducation has a major impact on reducing poverty and our purpose is to maximise it.
Utbildning har stor betydelse för att minska fattigdomen, och vår avsikt är att maximera den betydelsen.
EnglishIn order to maximise its success, the European Union needs a favourable macroeconomic framework.
För att maximera dess framgångar måste Europeiska unionen ha en gynnsam makroekonomisk ram.
EnglishThe soil is a resource, a resource that is scarce in Europe, and we must maximise its availability.
Marken är en resurs som det är ont om i Europa, och vi måste maximera dess tillgänglighet.
EnglishFirstly, we need to maximise the impact of each euro spent.
För det första måste vi se till att få ut så mycket som möjligt av varje euro vi spenderar.
EnglishWe also have to see to it that we maximise the advantages that these ultraperipheral regions can enjoy.
Vi måste också se till att vi maximerar de fördelar som dessa yttersta randområden kan få.

Synonymer (engelska) till "maximisation":

maximisation
profit-maximising