"maxim" - Svensk översättning

EN

"maxim" på svenska

volume_up
maxim {substantiv}
SV
SV

"maxim" på engelska

EN
EN

maxim {substantiv}

volume_up
1. allmänt
2. språkvetenskap
maxim
There is an ancient maxim which says , that means physician, heal thyself.
Det finns en gammal maxim som lyder , vilket betyder, läkare, bota dig själv.
This maxim is too easily applied to the spirit of Mr Lehne's reports.
Denna maxim passar alltför bra på andan i betänkandena av Lehne.
I should like to end my speech with an old Roman maxim: ‘first, do no harm’.
Jag vill avsluta mitt inlägg med en gammal romersk maxim: ”För det första, vålla ingen skada”.
SV

maxim {utrum}

volume_up
1. språkvetenskap
maxim
volume_up
maxim {substantiv}
Det finns en gammal maxim som lyder , vilket betyder, läkare, bota dig själv.
There is an ancient maxim which says , that means physician, heal thyself.
Denna maxim passar alltför bra på andan i betänkandena av Lehne.
This maxim is too easily applied to the spirit of Mr Lehne's reports.
Jag vill avsluta mitt inlägg med en gammal romersk maxim: ”För det första, vålla ingen skada”.
I should like to end my speech with an old Roman maxim: ‘first, do no harm’.

Användningsexempel för "maxim" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is an ancient maxim which says , that means physician, heal thyself.
Det finns en gammal maxim som lyder , vilket betyder, läkare, bota dig själv.
EnglishI should like to end my speech with an old Roman maxim: ‘first, do no harm’.
Jag vill avsluta mitt inlägg med en gammal romersk maxim: ”För det första, vålla ingen skada”.
EnglishWith this act, Croatia has applied this maxim to our own situation.
Med denna gest har Kroatien tillämpat denna maxim på vår egen situation.
EnglishThe presidency concentrated on a few priorities, in line with the maxim "less is more".
Ordförandeskapet i rådet koncentrerade sig på några prioriteringar enligt mottot: Less is more.
EnglishThe presidency concentrated on a few priorities, in line with the maxim " less is more ".
Ordförandeskapet i rådet koncentrerade sig på några prioriteringar enligt mottot: Less is more.
EnglishThe maxim 'quantity before quality' has lost none of its force.
Giltigheten i premissen " kvantitet i stället för kvalitet" har inte förlorat sin glans.
EnglishThe maxim 'quantity before quality ' has lost none of its force.
Giltigheten i premissen " kvantitet i stället för kvalitet " har inte förlorat sin glans.
EnglishThat is a valid maxim for the conduct of international affairs.
Detta är en god princip när det gäller att driva internationella frågor.
EnglishThis maxim is too easily applied to the spirit of Mr Lehne's reports.
Denna maxim passar alltför bra på andan i betänkandena av Lehne.
EnglishFrancis Bacon, the great English thinker and statesman handed down the maxim: ' Ownership is like dung.
Den store engelske tänkaren och statsmannen Francis Bacon sade: " Egendom är som gödsel.
EnglishThat maxim also applies to this latest reform of the common organisation of the market in wine.
Denna maxim gäller också den senaste reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för vin.
EnglishIn this respect, my maxim still holds: less regulation may be much better regulation.
I det avseendet gäller fortfarande mitt uttalande: färre bestämmelser kan vara alltigenom bättre bestämmelser.
EnglishThis must be signalled according to the maxim 'We have understood!'
Detta måste uttryckas enligt maximen ”Vi har förstått!”.
English(PL) Madam President, I would like to raise the problem of the murder of the Russian journalist Maxim Zuev.
(PL) Fru talman! Jag vill ta upp problemet med mordet på den ryska journalisten Maxim Zuev.
EnglishI shall leave you with a maxim, ladies and gentlemen.
Jag tänker avsluta med en sentens, mina damer och herrar.
English(PL) Madam President, dura lex, sed lex is a Latin maxim that most lawyers are probably very familiar with.
(PL) Fru talman! Dura lex, sed lex är ett latinskt tänkespråk som de flesta jurister troligtvis väl känner till.
EnglishThe best maxim is 'practice what you preach '.
Den bästa maximen är? man skall leva som man lär?.
EnglishThe best maxim is 'practice what you preach'.
Den bästa maximen är ?man skall leva som man lär?.
EnglishThe Directive we are considering complies in the best possible way with the Hippocratic maxim 'to benefit or not to harm' .
Detta direktiv som vi skall rösta om uppfyller på bästa sätt Hippokrates ord om att skydda och inte skada.
EnglishThe Directive we are considering complies in the best possible way with the Hippocratic maxim 'to benefit or not to harm '.
Detta direktiv som vi skall rösta om uppfyller på bästa sätt Hippokrates ord om att skydda och inte skada.

"maximum gain" på svenska

maximum gain
Swedish
  • maximal vinst
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "maxim":

maxim
English
maximal
English