"Mauritius" - Svensk översättning

EN

"Mauritius" på svenska

SV

"Mauritius" på engelska

EN

Mauritius {egennamn}

volume_up
1. geografi
Mauritius
The Mauritius agreement is very similar to the one with Madagascar, Mauritius being a neighbouring island.
Mauritius-avtalet liknar i mycket hög grad Madagaskars, Mauritius är ju ett grannland.
Mr President, a fisheries agreement between the Community and Mauritius was concluded in 1989.
Herr ordförande, 1989 ingicks ett fiskeavtal mellan gemenskapen och Mauritius.
The fishing agreement with the Government of Mauritius expired on 2 December 2002.
Fiskeavtalet med Mauritius regering löpte ut den 2 december 2002.
SV

Mauritius {egennamn}

volume_up
1. geografi
Mauritius
Mauritius-avtalet liknar i mycket hög grad Madagaskars, Mauritius är ju ett grannland.
The Mauritius agreement is very similar to the one with Madagascar, Mauritius being a neighbouring island.
Herr ordförande, 1989 ingicks ett fiskeavtal mellan gemenskapen och Mauritius.
Mr President, a fisheries agreement between the Community and Mauritius was concluded in 1989.
Fiskeavtalet med Mauritius regering löpte ut den 2 december 2002.
The fishing agreement with the Government of Mauritius expired on 2 December 2002.

Användningsexempel för "Mauritius" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAgreement between the EC and Mauritius on the short-stay visa waiver (
Avtal EG/Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (
EnglishMr President, a fisheries agreement between the Community and Mauritius was concluded in 1989.
Herr ordförande, 1989 ingicks ett fiskeavtal mellan gemenskapen och Mauritius.
EnglishThe fishing agreement with the Government of Mauritius expired on 2 December 2002.
Fiskeavtalet med Mauritius regering löpte ut den 2 december 2002.
EnglishIn the case of Guinea we have had an agreement since 1983 and in the case of Mauritius since 1989.
Vad Guinea beträffar har vi ett avtal sedan 1983 och med Mauritius sedan år 1989.
EnglishThe first payment of financial compensation to Mauritius was made at the end of May 1997.
Den första betalningen av ekonomisk ersättning till Mauritius gjordes i slutet av maj 1997.
EnglishThe Chagos Archipelago is in the middle of part of this region: Seychelles-Mauritius-Madagascar.
Chagosöarna ligger i centrum av området Seychellerna-Mauritius-Madagaskar.
English(PT) The fishing agreement with the Government of Mauritius expired on 2 December 2002.
Fiskeavtalet med Mauritius regering löpte ut den 2 december 2002.
EnglishSpecifically, I would like to congratulate her on the agreement with Mauritius.
Jag vill särskilt tacka henne för avtalet med Mauritius.
EnglishThe agreement with Mauritius was subject to a simple, consultative procedure.
Avtalet med Mauritanien fick ett enkelt samrådsförfarande.
EnglishI hope that this might be raised at the ACP meeting in Mauritius soon.
Jag hoppas dock att detta tas upp på AVS-mötet i Sint Mauritius.
EnglishThe Mauritius agreement is very similar to the one with Madagascar, Mauritius being a neighbouring island.
Mauritius-avtalet liknar i mycket hög grad Madagaskars, Mauritius är ju ett grannland.
EnglishI am not proposing to go over the Mauritius agreement again, because everything that there was to say has been said.
Jag återkommer inte till avtalet med Mauritius eftersom allting redan har sagts.
EnglishI know very well that the Mauritius agreement is about tuna etc.
Jag vet mycket väl att Mauritius-avtalet rör tonfisk etc.
EnglishThe Liberal Group has put down two amendments to the Senegal agreement and one on Mauritius.
Liberala gruppen har just lagt fram två ändringsförslag till Senegal-avtalet och ett till Mauritius-avtalet.
EnglishI would suggest to her that she should acquaint herself with the reports on both Mauritius and Senegal.
Jag skulle vilja föreslå henne att hon satte sig in i betänkandena om både Mauritius och Senegal.
EnglishThis time we have proposals for agreements with Guinea and Mauritius, which will have similar effects.
Nu handlar det om förslag till avtal med Guinea och Mauritius, vilka kommer att få liknande följder.
EnglishThe agreement with Mauritius has also benefited from this arrangement between the Commission and Parliament.
Avtalet med Mauritius har också gynnats av överenskommelsen mellan kommissionen och parlamentet.
EnglishFishing off the coast of Senegal and in the waters of Mauritius
Fiske utanför Senegals kust och i Mauritius vatten
English. - This provides for visa-free travel between Mauritius and Member States of the EU.
I detta betänkande föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Mauritius och för medborgare i Europeiska unionen.
EnglishIn the case of the agreement with Mauritius, we are talking about 50%, as opposed to 30% in the previous agreement.
I fallet med Mauritius handlar det om 50 procent jämfört med 30 procent i föregående protokoll.

Synonymer (engelska) till "Mauritius":

Mauritius