"Mauritania" - Svensk översättning

EN

"Mauritania" på svenska

EN

Mauritania {egennamn}

volume_up
1. geografi
Mauritania (även: Mauretania)
Help must also be given with the ongoing democratisation of Mauritania.
Hjälp måste också ges till den pågående demokratiseringen av Mauretanien.
Our group supports the draft resolution on the situation in Mauritania.
Vår grupp stöder förslaget till resolution om situationen i Mauretanien.
(FR) Minister, I was head of the election observation mission in Mauritania.
Jag var ledare för valobservatörsuppdraget i Mauretanien.

Användningsexempel för "Mauritania" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCurrently, EU contributions account for a third of Mauritania's national budget.
För närvarande står EU-bidragen för en tredjedel av Mauretaniens nationella budget.
EnglishLet me tell you a little about the current fisheries agreement with Mauritania.
Låt mig få berätta lite för er om det nuvarande fiskeavtalet med Mauretanien.
EnglishMauritania is one of the five countries that together form the Arab Maghreb.
Mauretanien är ett av de fem länder som bildar den stora arabiska Maghrebunionen.
EnglishWe travelled up and down the country - a week is a long time to be in Mauritania.
Vi reste runt i landet - en vecka känns som en lång tid att tillbringa i Mauretanien.
English(FR) Minister, I was head of the election observation mission in Mauritania.
(FR) Herr minister! Jag var ledare för valobservatörsuppdraget i Mauretanien.
EnglishIn short, what surplus of fish does the Commission expect to find in Mauritania?
Kort sagt, vilket överskott på fisk förväntar sig kommissionen att hitta i Mauretanien?
EnglishThe fishing sector in Mauritania remains at a very incipient level of development.
Fiskesektorn i Mauretanien befinner sig fortfarande på en mycket låg utvecklingsnivå.
EnglishA visit was made to Mauritania ten days ago to monitor the fisheries agreement.
För tio dagar sedan gjordes ett besök i Mauretanien för att kontrollera fiskeriavtalet.
EnglishThis makes it the second most expensive agreement of all, after that with Mauritania.
Detta gör det till det näst dyraste avtalet av alla, efter avtalet med Mauretanien.
EnglishIn this context, the fisheries agreement with Mauritania takes on particular importance.
I detta sammanhang blir avtalet om fiske med Mauretanien av särskild betydelse.
EnglishWe have started, but have made very little progress, with Morocco, Egypt and Mauritania.
Vi har dessutom börjat, utan vidare framgång, med Marocko, Egypten och Mauretanien.
EnglishAs Commissioner Marín is aware, Mauritania has participated as an observer for ten years.
Sedan tio år - det vet kommissionär Marín - deltar Mauretanien som observatör.
EnglishThis country, Mauritania, is today going through a very serious political crisis.
Mauretanien befinner sig för närvarande i en allvarlig politisk kris.
EnglishThe next item is the debate on six motions for a resolution on the coup in Mauritania.
Nästa punkt är debatten om sex resolutionsförslag om kuppen i Mauretanien.
EnglishIn Mauritania, Sudan and northern Nigeria, it is punishable by death.
I Mauretanien, Sudan och norra Nigeria är homosexualitet belagt med dödsstraff.
EnglishMr President, the situation in Mauritania is actually getting worse and worse.
Herr talman! Situationen i Mauretanien blir mycket riktigt allt värre.
English. - (PL) Mr President, Mauritania is a poor country.
för UEN-gruppen. - (PL) Herr talman! Mauretanien är ett fattigt land.
EnglishI was in Mauritania for eight days last week and what did I hear there?
Jag var i Mauretanien i åtta dagar förra veckan, och vad fick jag höra där?
English(PL) Mr President, it is most regrettable that we find ourselves debating Mauritania today.
(PL) Herr talman! Det är högst beklagligt att vi måste diskutera Mauretanien i dag.
EnglishMauritania is one of the world's poorest countries and one of its newest oil producers.
Mauretanien är ett av världens fattigaste länder och en av dess nyaste oljeproducenter.

Synonymer (engelska) till "Mauritania":

Mauritania