"maturation" - Svensk översättning

EN

"maturation" på svenska

volume_up
maturation {substantiv}
SV
volume_up
maturity {substantiv}
EN

maturation {substantiv}

volume_up
maturation (även: head, maturity, ripeness)
The school years are a period of dynamic growth in children and young people and of rapid biological development and maturation.
Skolåren är en tid av snabbt växande hos barn och ungdomar, och en tid av snabb biologisk utveckling och mognad.

Användningsexempel för "maturation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere, too, the process of political maturation has not yet progressed as far as it needs to.
Inte heller där har den politiska mognadsprocessen kommit så långt som den måste.
EnglishIt is true that most renewable energy technologies are in the phase of technical maturation.
Det är ett faktum att de flesta av teknikerna för de förnybara energikällorna befinner sig i en mognadsfas.
EnglishThe school years are a period of dynamic growth in children and young people and of rapid biological development and maturation.
Skolåren är en tid av snabbt växande hos barn och ungdomar, och en tid av snabb biologisk utveckling och mognad.
EnglishMany consumers would be confused if given information about hanging or maturation, which could be mixed up with sell-by dates in their minds.
Många konsumenter skulle förvirras av information om upphängning eller mörningstid, vilket de skulle kunna förväxla med sista försäljningsdag.
EnglishFurthermore, the meat in these consignments had not undergone sufficient maturation, and 50% of the animals concerned came from an area that was not approved by the EU.
För övrigt hade köttet i dessa sändningar inte mörats tillräckligt, och hälften av djuren kom från ett av EU icke godkänt område.
EnglishWhere its maturation in barriques or with the addition of wood chips is concerned, wine is a regional product, and the question of objections on health grounds does not arise here.
När det gäller lagring på fat eller med tillsats av träspån är vin en regional produkt, och frågan om invändningar av hälsoskäl infinner sig inte.
EnglishFurthermore, the meat in these consignments had not undergone sufficient maturation, and 50% of the animals concerned came from an area that was not approved by the EU.
Köttet i dessa sändningar hade dessutom inte genomgått tillräcklig mognadslagring, och 50 procent av de berörda djuren kom från ett område som inte godkänts av EU.