"matter if the law" - Svensk översättning

EN

"matter if the law" på svenska

EN

matter if the law {substantiv}

volume_up
1. juridik
matter if the law

Användningsexempel för "matter if the law" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHe is hiding behind the fact that the problem is strictly a matter of Eritrean law.
Han skyller på att problemet enbart handlar om eritreansk lagstiftning.
EnglishAlthough this is a matter of Community law, it is not being applied by the Member States.
Dessa används emellertid inte, även om det handlar om gemenskapsrätt.
EnglishThe issue raised by the honourable Member is primarily a matter for national law and practice.
Den fråga som den ärade ledamoten tog upp är primärt en fråga för nationell lag och praxis.
EnglishWe should not be discussing questions in this House which are a matter of Belgian law and order.
Det är inte vår sak att här diskutera frågor som sorterar under den belgiska allmänna ordningen.
EnglishPutting someone in prison is a matter for criminal law.
Till straffrätten hör också att kunna sätta någon i fängelse.
EnglishThe EC Treaty does not, however, contain any explicit allocation of authority in the matter of criminal law.
Det finns dock ingen uttrycklig behörighetstilldelning när det gäller straffrätten i EG-fördraget.
EnglishHuman rights are also a matter of living law.
Även mänskliga rättigheter är en fråga om levande rätt.
EnglishThe fact that the Chairman of the Commission, a Pole, visits Spain is not interference; it is a matter of European law.
När den polske utskottsordföranden besöker Spanien handlar det inte om att lägga sig i, utan om att följa EU-lagstiftningen.
EnglishI do not see how it is possible to monitor a practice that would seem to be more a matter of international law.
Jag kan inte förstå hur det skall vara möjligt att övervaka en praxis som snarare skulle tyckas vara en fråga om internationell rätt.
EnglishThere are no plans to intervene, it is a matter for national law and that is what Greece has been practising up to now.
Man planerar inga ingripanden, det är en fråga för den grekiska lagstiftningen, och den har den grekiska sidan verkställt fram till i dag.
EnglishHas the Commission any generalised, statistical information on the countries in which this has occurred, and do you not think this is a matter of criminal law?
Har kommissionen någon allmän statistisk information om de länder där detta har inträffat, och anser ni inte att detta är en straffrättslig fråga?
EnglishUntil now, the members of the Committee on Petitions at times had to battle quite hard to find out whether a certain document really was a matter of European law or not.
Hittills har ledamöterna i utskottet för framställningar tidvis fått kämpa hårt för att komma fram till om ett visst dokument verkligen hör hemma inom EU-lagstiftningen eller inte.
EnglishMoreover, to accept a statute for Members of the European Parliament would be to change our status from being a matter of international law to being a matter of internal constitutional law.
Att godta en stadga för ledamöter av Europaparlamentet innebär en övergång från den internationella rättens juridiska status till en intern konstitutionell rättsstatus.