EN

matt {adjektiv}

volume_up
It was a space, as Matt Ridley talked about, where ideas could have sex.
Platser där, som Matt Ridley uttryckte sig, idéer kunde ligga med varandra.
I wanna thank Meryl Streep, and Greg Kinnear...... and Matt Damon for putting up with me.
Jag vill tacka Meryl Streep, Greg Kinnear...... och Matt Damon som stod ut med mig.
Last and most important...... always be touching her, Matt.
Sist och viktigast...... ta alltid på henne, Matt.
SV

matt {adjektiv}

volume_up
Som väntat har Afrikanska unionens svar på kuppen varit beklagligt matt.
Predictably, the African Union's response to the coup has been lamentably lacklustre.
Trots detta förblir EU: s svar på de olika energirelaterade utmaningarna svagt och matt.
In spite of that, Europe’ s response to the various energy challenges remains weak and lacklustre.
. - (IT) Den 31 december 2010 såg vi slutet på ett ganska händelselöst ordförandeskap, som vissa har beskrivit som matt och svagt.
31 December 2010 saw the end of a rather dull Presidency, which some people have described as lacklustre and weak.
Platser där, som Matt Ridley uttryckte sig, idéer kunde ligga med varandra.
It was a space, as Matt Ridley talked about, where ideas could have sex.
Jag vill tacka Meryl Streep, Greg Kinnear...... och Matt Damon som stod ut med mig.
I wanna thank Meryl Streep, and Greg Kinnear...... and Matt Damon for putting up with me.
Sist och viktigast...... ta alltid på henne, Matt.
Last and most important...... always be touching her, Matt.
Trots detta förblir EU: s svar på de olika energirelaterade utmaningarna svagt och matt.
In spite of that, Europe’ s response to the various energy challenges remains weak and lacklustre.
. - (IT) Den 31 december 2010 såg vi slutet på ett ganska händelselöst ordförandeskap, som vissa har beskrivit som matt och svagt.
31 December 2010 saw the end of a rather dull Presidency, which some people have described as lacklustre and weak.
matt (även: svag, vag, dunkel, oklar, korkad)
. - (IT) Den 31 december 2010 såg vi slutet på ett ganska händelselöst ordförandeskap, som vissa har beskrivit som matt och svagt.
31 December 2010 saw the end of a rather dull Presidency, which some people have described as lacklustre and weak.
Problemet är att information utan känslor inte kommer att göra någon nytta och jag är rädd att EU är ganska matt och tråkigt, förutom ni själv givetvis, och ni måste bemöta det problemet.
The problem is, information without emotion will not be taken up and I am afraid Europe is pretty dull and boring - except your good self - so you need to address that.
matt
volume_up
flat {adj.} (tired)
matt (även: trött, långsam)
matt (även: tråkig, grå, dyster)
matt
Hur god det nederländska ordförandeskapets tekniska förmåga än må vara är det politiskt delat och ger ett matt och blekt intryck.
However good the Dutch Presidency’s technical ability, it is politically divided and is thus becoming a sickly figure.
matt (även: blek, lam)
På ett sätt gör detta mig väldigt matt och sorgsen.
In a way, that makes me feel extremely sad and downcast.
matt (även: svag, vissnande, avtynande)
volume_up
drooping {adj.} [bild.]

Användningsexempel för "matt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI wanna thank Meryl Streep, and Greg Kinnear...... and Matt Damon for putting up with me.
Jag vill tacka Meryl Streep, Greg Kinnear...... och Matt Damon som stod ut med mig.
EnglishIt was a space, as Matt Ridley talked about, where ideas could have sex.
Platser där, som Matt Ridley uttryckte sig, idéer kunde ligga med varandra.
EnglishIt's been a week since -- - What are you playing at, Matt?
Det har gått en vecka -- - Försök inte med ditt spel för mig.
EnglishMatt, I just wish I could give you my eyes for one night.
Önskar jag att jag kunde ge dig mina ögon för en kväll.
EnglishLast and most important...... always be touching her, Matt.
Sist och viktigast...... ta alltid på henne, Matt.
EnglishMatt, seriously, man, it's 2: 00 in the morning.
Allvarrligt Matt, kl är 02: 00 på morgonen.
EnglishMatt believe me, I want to help you, but...
Matt jag tro dig, Jag vill hjälpa dig men, Nej.
EnglishMatt, is there something you want to talk about?
EnglishMatt, the point is, she made her decision.
EnglishMatt, she's a porn star, okay?
EnglishMatt, you can do it.
EnglishMatt, it's Ben Urich.
EnglishHey, Matt, what's up?
EnglishI have strategically cut Matt's head out of this photo, because he would kill me if he knew I was using it because of the sweatsuits.
Av strategiska skäl har jag klippt bort Matts huvud ur denna bild, eftersom han skulle strypa mig om han visste att jag använde det på grund av våra mjukisdressar.

"matter greatly" på svenska

matter greatly
Swedish
  • materia kraftigt
  • frågan i hög grad
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"matter of geography" på svenska

matter of geography
Swedish
  • fråga om geografi
  • frågan om geografi
Mera chevron_right

"matter of guesswork" på svenska

matter of guesswork
Swedish
  • frågan om gissningar
  • fråga om gissningar
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "matt":

matt

Synonymer (svenska) till "matt":

matt