"mathematics" - Svensk översättning

EN

"mathematics" på svenska

EN

mathematics {substantiv}

volume_up
mathematics (även: math)
The content of the courses has been mathematics and mathematics education.
Undervisningsinnehållet har uteslutande varit matematik samt matematik och lärande.
Luleå University of Technology, Department of Engineering Technology and Mathematics
Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Lennart Wallström , Head of Department Department of Engineering Science and Mathematics
Lennart Wallström, avdelningschef Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Användningsexempel för "mathematics" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd then Emme is ready to express her thoughts in a quiet murmur of mathematics.
Rätt som det är Emme färdig att formulera sina tankar i ett lågmält matteprat.
EnglishDuring the PGCE course in Oxford, Mikaela has taught mathematics in year 7-9.
Under lärarutbildningen i Oxford har Mikaela undervisat i matematik i årskurs 7-9.
EnglishI mean, probability and statistics, it's the mathematics of games and gambling.
Sannolikhetslära och statistik är matematiken för lekar och spel med pengar.
EnglishIt is therefore practically impossible to reduce all of this to mathematics.
Därför är det så gott som omöjligt att försöka göra detta till bara en matematik.
EnglishThe one thing they have to learn is that you cannot defy the laws of mathematics.
En sak som de måste lära sig är att man inte kan trotsa matematikens lagar.
EnglishAs regards TB, the mathematics are similar but it is more difficult to eradicate.
Vad gäller tuberkulos är matematiken liknande, men denna sjukdom är svårare att utrota.
EnglishLennart Wallström , Head of Department Department of Engineering Science and Mathematics
Lennart Wallström, avdelningschef Institutionen för teknikvetenskap och matematik
EnglishShe has developed and is the examiner of a number of courses in mathematics education.
Hon har utvecklat och är examinator för flera kurser i Matematik och lärande.
EnglishThe content of the courses has been mathematics and mathematics education.
Undervisningsinnehållet har uteslutande varit matematik samt matematik och lärande.
EnglishLuleå University of Technology, Department of Engineering Technology and Mathematics
Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
EnglishSeminar - Department of Mathematics Maciej A. Nowak, Jagellonian University, Poland.
Seminarium - Matematiska institutionen Maciej A. Nowak, Jagellonian University, Poland.
EnglishResearch and postgraduate education in mathematics is mainly within functional analysis.
Forskningen och forskarutbildningen i matematik ligger främst inom funktionsanalys.
EnglishI look at and compare communication patterns in these newly formed mathematics classes.
– Jag tittar på och jämför kommunikationsmönster i dessa nybildade matematikklasser.
EnglishProfessor Tom Morén,  Chair professor Department of Engineering Sciences and Mathematics
Professor Tom Morén, ämnesföretrdare Institutionen för teknikvetenskap och matematik
EnglishSubject matter: Mathematics Date and place: Tuesday, June 7, 2011, at.
Ämnesområde: Matematik/Mathematics Tid och plats: Tisdag den 7 juni 2011, kl.
EnglishProfessor Peter Wall, chair professor Department of  Engineering Science and Mathematics
Professor Peter Wall, ämnesföreträdare Institutionen för teknikvetenskap och matematik
EnglishAnd that mathematics is at the core of the best machine learning programs that we have now.
Och den matematiken utgör kärnan i de bästa programmen för inlärning som vi har idag.
EnglishMarcus Öhman, Subject Representative Department of Engineering Sciences and Mathematics
Marcus Öhman, professor, ämnesföreträdare Institutionen för teknikvetenskap och matematik  
EnglishAt the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts.
I topp ligger matte och språk, sen kommer humaniora, och i botten ligger estetiska ämnen.
EnglishSpecific emphasis should be put on basic skills in reading, mathematics and science.
Särskild tyngd bör läggas på grundläggande kompetens inom läsning, matematik och naturvetenskap.

"mathematics graduate" på svenska

mathematics graduate
Swedish
  • matematik examen
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "mathematics":

mathematics
English
mathematical
English
mathematical operation