Användningsexempel för "to materialize" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSometimes the expected cofinancing did not materialize.
Många gånger har den planerade samfinansieringen inte kommit till stånd.
EnglishMany of the advances envisaged ultimately failed to materialize.
Många av de förutsedda framstegen utelämnades i sista stund.
EnglishIf we do not succeed in completing the internal market, further integration will automatically fail to materialize.
Om vi inte lyckas fullborda den inre marknaden uteblir automatiskt även den vidare integreringen.
EnglishMy question is: what is the point of asking for opinions unless they can be relied upon to materialize and taken notice of?
Jag frågar också om det är någon mening att begära yttranden om de inte kan väntas in och beaktas.
EnglishBecause, ladies and gentlemen, each new day confirms our conviction that, in defiance of scepticism and resistance, the euro will materialize.
För, ärade kolleger, varje ny dag stärker oss i vår övertygelse att trots skepsisen och motståndet kommer euron.
EnglishWhat we have heard the Commissioner saying today is not enough, namely that he expects a conclusion in Amsterdam but does not know how it will materialize.
Det, som vi har hört idag, räcker inte när kommissionären säger att han förväntar sig en avslutning i Amsterdam, men inte vet hur.

Synonymer (engelska) till "material":

material
materialism
materiality