"materialistic" - Svensk översättning

EN

"materialistic" på svenska

EN

materialistic {adjektiv}

volume_up
materialistic
I know personally what a godless and materialistic communist regime is capable of.
Jag känner personligen till vad en gudlös och materialistisk kommunistregim är kapabel att göra.
Ireland had prided itself on Christian values but was finding itself becoming a materialistic nation.
Irland satte en ära i sina kristna värderingar, men började bli en materialistisk nation.
Another thing that has to be true about this pack: this pack cannot be really materialistic.
En annan sak som tvunget måste gälla med den här gruppen: gruppen kan inte vara materialistisk Det är inte möjligt att ta med sig allt ditt skräp när man försöker fånga antilopen.

Användningsexempel för "materialistic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI know personally what a godless and materialistic communist regime is capable of.
Jag känner personligen till vad en gudlös och materialistisk kommunistregim är kapabel att göra.
EnglishIreland had prided itself on Christian values but was finding itself becoming a materialistic nation.
Irland satte en ära i sina kristna värderingar, men började bli en materialistisk nation.
EnglishAnother thing that has to be true about this pack: this pack cannot be really materialistic.
En annan sak som tvunget måste gälla med den här gruppen: gruppen kan inte vara materialistisk Det är inte möjligt att ta med sig allt ditt skräp när man försöker fånga antilopen.
EnglishEssentially, the underlying problem afflicting contemporary health care is a world vision governed by a materialistic approach to life.
I grund och botten är det underliggande problem som drabbar dagens hälso- och sjukvård en världsbild grundad på materialistiska värderingar.
EnglishOur environment is suffering under the insults inflicted as a result of an ever-increasing world population and man's uncontrolled appetite for materialistic consumption.
Vår miljö lider av skador som vållats av jordens stadigt växande befolkning och människans okontrollerade aptit på materiell konsumtion.
EnglishWe must avoid absurd tangles of red tape, which will only succeed in reducing Europe to a purely materialistic, politically correct but pointless entity.
Vi måste undvika absurda trassel med byråkrati, som bara skall lyckas reducera Europa till en rent materialistisk, politiskt korrekt men meningslös enhet.
EnglishThat means breaking with the materialistic and individualistic view of man and believing that there is something sacred in each individual, which is the foundation of human dignity.
Detta kräver att människan lämnar den materialistiska och individualistiska visionen och betänker det i varje varelse finns en okränkbar del, grunden för dess värdighet.
EnglishWith green taxation, we can make the leap from the generally materialistic world of the twentieth century to a more sensible world, richer in environmentally friendly and human values.
Med miljöbeskattning kan vi ta steget från 1900-talets generellt materialistiska värld till en förnuftigare värld som är rikare på miljövärden och på mänskliga värden.
EnglishIn addition, we are also noticing - to put it in blunt, materialistic terms - that the amount of foreign direct investment - and I mean that in the candidate countries - is constantly increasing.
Dessutom ser vi även, för att ta det rent materialistiskt, att antalet utländska direktinvesteringar och då menar jag europeiska investeringar i kandidatländerna, bara ökar.

Synonymer (engelska) till "materialistic":

materialistic