"to materialise" - Svensk översättning

EN

"to materialise" på svenska

EN

to materialise {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to materialise" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf this fails to materialise, then foreign investments will not be forthcoming either.
Om en sådan uteblir så kommer även de utländska investeringarna att utebli.
EnglishSince 1997, however, the really significant results have failed to materialise.
Med Luxemburgprocessen uppnådde regeringscheferna konkreta resultat.
EnglishThe utopia of non-proliferation of nuclear weapons is not likely to ever materialise.
Utopin i icke-spridningsavtalet kommer troligen aldrig att förverkligas.
EnglishIt is not just a play on words but a real hope that must materialise.
Det är inte bara en lek med ord utan en verklig förhoppning som måste infrias.
EnglishHowever, the hoped-for market liberalisation failed to materialise.
Men den liberalisering av marknaden som man hoppades på blev aldrig verklighet.
EnglishSince 1997, however, the really significant results have failed to materialise.
Sedan 1997 har emellertid de verkligt viktiga resultaten uteblivit.
EnglishSo far, this action has failed to materialise and I regret that deeply.
Hittills har vi inte lyckats förverkliga detta, vilket jag beklagar djupt.
EnglishThis tight reporting system will ensure that the plans will materialise as planned.
Detta strikta rapporteringssystem kommer att säkerställa att planerna genomförs som planerat.
EnglishThe miracle failed to materialise in the substance of the decisions on institutional reform.
Något mirakel skedde inte i samband med besluten om en institutionell omorganisering.
EnglishTime and again they said the work would be done, but time and again it failed to materialise.
Gång efter annan har det sagts att det skall byggas, men det har ändå inte blivit av.
EnglishFirst and foremost, we need and people expect the promises of progress to materialise.
Först och främst behöver vi, och förväntar sig medborgarna, att löftena om framsteg förverkligas.
EnglishThere is even talk of the possibility of a civil war, which we hope will not materialise.
Det talas till och med om risken för ett inbördeskrig, och vi hoppas att så inte kommer att ske.
EnglishThis programme is being put in place and I hope that the first results will materialise.
Man håller på att genomföra detta program och jag hoppas att vi snart får se de första resultaten.
EnglishThe EU may have extremely high ambitions, but they still hardly ever materialise in practice.
EU har visserligen väldigt höga ambitioner men lyckas i praktiken inte genomföra mycket av det.
EnglishSadly, the USD 1.8 billion promised in Tokyo for reconstruction has yet to materialise.
Tråkigt nog har de 1,8 miljarder US-dollar som utlovades i Tokyo för återuppbyggnad ännu inte dykt upp.
EnglishHowever, for these applications to become a reality, clearly Galileo must materialise.
Men för att dessa tillämpningsområden ska kunna bli verklighet måste förstås Galileo först ta konkret form.
EnglishWhat sort of period does he see for some more definitive response in this issue to materialise?
Vilken slags period ser han för att vissa mer definitiva lösningar på frågan ska kunna genomföras?
EnglishOne year after that exceptional event, new European measures have so far failed to materialise.
Ett år har nu gått sedan denna exceptionella händelse, och nya EU-åtgärder låter ännu vänta på sig.
EnglishAs a company director myself for over thirty years, well, I want things to be able to materialise.
I min egenskap av företagsledare i över 30 år vill jag att saker och ting ska gå att förverkliga.
EnglishThe democratic and social leap that Europe needs to make today almost failed to materialise in Nice.
Den demokratiska och sociala uppryckning som Europa behöver för närvarande ägde inte rum i Nice.