EN

mate {substantiv}

volume_up
1. allmänt
She also works in the intensive care in Skellefteå and appreciates the experience she gets from a very wide range of patients and the good work mates.
Hon jobbar även på intensiven i Skellefteå och uppskattar erfarenheten hon får av ett väldigt brett spann av patienter och de goda arbetskamraterna.
2. "female"
mate (även: partner, spouse)
3. "wife"
mate
4. "husband"
mate
5. "assistant"
6. sjöfart
7. ornitologi
9. australiensisk engelska, vardagligt
Let's talk about your little mate, umm, Chrissie.
Skall vi prata om din kompis, Kristy.
Du ställer fel fråga, kompis.
Kom ihåg stegen, kompis.
mate (även: brother, buddy)
volume_up
polare {utr.} [slang]
Mate of mine reckons he picks them up all the time.
Det säger i alla fall en polare, han plockar upp dem hela tiden.

Användningsexempel för "mate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLook I'd really like to help you mate but I'm not heading that way, you know.
Jag skulle gärna hjälpa dig grabben, men jag skall inte åt det hållet.
EnglishI'm sorry, mate, but help's not a word I'm too familiar with, you know.
Jag är ledsen, men ordet " hjälp " finns inte i mitt vokabulär.
EnglishMr Mate, we are talking about 18 months - the maximum detention period - not 6 months, as you said.
Herr Mate! Vi talar om 18 månader - den maximala förvarstiden - inte 6 månader, som ni sa.
EnglishThe noise makes it difficult for the whales to orient themselves, form herds, mate and find food.
Oljudet försvårar valarnas orienteringsförmåga, flockbildning, parning och näringstillförsel.
EnglishBecause I had the good sense to pick my big brother to be my running mate?
För att jag har tagit min bror att vara min partner?
EnglishThey mate with his domesticated geese, and his flock continues.
De parar sig med hans uppfödda gäss, och flocken förökar sig.
EnglishHe's chosen his brother, Mitch Gilliam... a bail bondsman from Chicago, as his running mate.
Och tagit sin bror, Mitch Gilliam... en som betalar ut borgen för kriminella i Chicago, som sin partner.
EnglishAnd I rang Sir Bob Ayling, who was CEO of BA at the time, and said, "Mate, we've got this invitation.
Så jag ringde Sir Bob Ayling, som då var vd för BA, och sa: "vännen, vi har fått den här invitationen.
EnglishMate of mine reckons he picks them up all the time.
Det säger i alla fall en polare, han plockar upp dem hela tiden.
EnglishI therefore believe that we have to break this vicious circle through the balance which Mr Mate spoke of.
Jag anser därför att vi måste bryta denna onda cirkel och finna den balans som Dragutin Mate talade om.
EnglishYeah, I do know him but he doesn't come from England, mate.
Honom känner jag, men han kommer inte från England.
EnglishCoffee, tea and spices, excluding maté (heading 0903 )
Kaffe, te och kryddor med undantag av matte (nr 0903)
EnglishMr President, I in turn would like to thank Dragutin Mate, our President-in-Office of the Council.
kommissionens vice ordförande. - (FR) Herr talman! Jag i min tur skulle vilja tacka Dragutin Mate, rådets ordförande.
Englishlf you find a mate in life, you should be loyal.
Om du hittar en livskamrat, då skall du vara trogen.
EnglishYou somewhat remind me of your mate Tony Blair.
Ni påminner mig lite grand om er kollega Tony Blair.
EnglishAs Mr Mate has just said, we do not yet have the implementing agreements, so it is very difficult to assess them.
Liksom Dragutin Mate just sagt har vi inte ännu några genomförandeavtal, så det är mycket svårt att bedöma dem.
EnglishAs Mr Mate said, the directive will force all Member States to pay particular attention to the rights of children.
Som Dragutin Mate sa kommer direktivet att tvinga alla medlemsstater att särskilt uppmärksamma barns rättigheter.
EnglishI had noticed what the British Minister of State, Denis McShane, my old school mate, said yesterday in the region.
Jag noterade vad den brittiske utrikesministern, min gamle skolkamrat Denis McShane, sade i går i regionala rådet.
EnglishYou don't have permission to be aboard there, mate.
EnglishIs there anybody he can go mate with?
Tänk vad mycket information som finns på en brandpost.

"material generate" på svenska

material generate
Swedish
  • material generera
  • material genererar
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"maternal grandfather" på svenska

maternal grandfather
Swedish
  • moderns farfar
  • morfar
Mera chevron_right

"maternal grandmother" på svenska

maternal grandmother
Swedish
  • moderns mormor
  • mormor
Mera chevron_right