EN

matching {substantiv}

volume_up
1. konstruktion

Användningsexempel för "matching" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOur fellow citizens now expect us to support them by matching our words with actions.
Medborgarna förväntar sig nu att vi stöder dem och låter ord följas av handling.
EnglishIdentifying projects and matching them with volunteers is a major task in itself.
Att hitta projekt och passa ihop dem med volontärer är en stor uppgift i sig självt.
EnglishThat results in fast, cross-border, long-distance trains with matching ticket sales.
Detta leder till snabba långdistanståg med enhetliga system för biljettförsäljning.
EnglishNo images matching... Please try another search.No images matched your search.
Inga bilder matchade... Gör en ny sökning.Inga bilder matchade din sökning.
EnglishAre we making a big mistake in loosely matching sums to later expenditure?
Gör vi ett stort misstag genom att löst kombinera belopp med senare utgifter?
EnglishKerala is flying on top there, matching United States in health, but not in economy.
Kerala ligger högst upp där, och matchar USA i hälsa, men inte i ekonomi.
EnglishYou can use this pattern matching in combination with the Allow directive.
Du kan använda denna mönstermatchning i kombination med Allow-föreskriften.
EnglishThere must also be full and additional matching funding from central government funds.
Det måste också finnas fullständig, matchande tilläggsfinansiering med statliga medel.
EnglishGooglebot (but not all search engines) respects some pattern matching.
Googlebot (men inte alla sökmotorer) tar hänsyn till viss mönstermatchning.
EnglishIn this example only the URLs matching /folder2/ would be disallowed for Googlebot.
I det här exemplet skulle endast de webbplatser som matchar /folder2/ blockeras för Googlebot.
EnglishAs you are aware, personally I am not a fan of a matching clause.
Som ni känner till är jag personligen inte någon anhängare av en samordningsklausul.
EnglishWhen we met yesterday, I expressed my concern about what is known as the matching clause.
När vi träffades i går uttryckte jag min oro över det som är känt som anpassningsklausulen.
EnglishBut rights and powers, of course, bring matching responsibilities.
Men rättigheter och befogenheter medför naturligtvis motsvarande ansvar.
EnglishHow does Google find web pages matching your query, and determine the order of search results?
Hur hittar Google webbsidor som matchar sökfrågan och hur bestäms sökresultatens ordning?
EnglishNone of the Member States comes near matching us on budgetary discipline of that sort.
Det kan inte någon medlemsstat göra om, att så att säga utöva budgetdisciplin på ett sådant sätt.
EnglishLet us be clear that we are not matching our words with deeds.
Låt oss vara klara över att vi inte låter våra ord motsvaras av gärningar.
EnglishFinally, upgrading skills and matching labour market needs.
För det fjärde, kompetensutveckling och matchning av arbetsmarknadens behov.
EnglishThere is good matching between many of LTU’s Department and the corresponding Monash Faculty.
There is good matching between many of LTU’s Department and the corresponding Monash Faculty.
EnglishSearch for messages matching term A or term B**OR must be in allcaps
Sök efter meddelanden som matchar villkoret A eller villkoret B**OR måste skrivas med versaler
EnglishThis shows the file selection matching your File Type settings.
Här visas ett filurval enligt inställningen av Filtyp som du har gjort.

"matching grant" på svenska

matching grant
Swedish
  • matchande bidrag
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.