EN

mat {substantiv}

volume_up
SV

mat {utrum}

volume_up
Beklagansvärt eftersom bra mat, säker mat, i första hand främjas genom tydlig lagstiftning.
Regrettable, because good food, safe food particularly benefits from clear legislation.
Detta är Mat 2,:,0 som är mat man producerar i syfte att dela med andra.
This is food 2.0, which is food you produce for the purpose of sharing it with other people.
Som Hippokrates sade: ”Låt din mat vara din medicin och låt din medicin vara din mat.”
As Hippocrates also said: 'Our food should be our medicine. Our medicine should be our food'.
mat (även: kök, kokkonst)
Finsk mat har inspirerats av de kontinentala, ryska och svenska köken.
Finnish cuisine has been influenced by continental, Russian and Swedish food.
Maten med sina rena smaker är hämtade direkt från naturens skafferi.
The cuisine, consisting of clean flavours, is taken directly from nature's pantry.
I dagens värld som domineras av mat från stormarknader och snabbmat utgör Medelhavsköket ett lovvärt undantag eftersom det både är populärt och hälsosamt.
Today, in a world that is dominated by supermarket food and fast food, Mediterranean cuisine is a commendable exception, as it is popular and healthy.
Inköp av vapen är viktigare än att ge människor mat.
The purchase of weapons is more important than feeding people.
Att de hungriga ska få mat är ett grundläggande rättesnöre.
Madam President, feeding the hungry is a basic precept.
Ni grabbar har väl inte gett Tornado...... någon mexikansk mat, hoppas jag?
You fellows haven't been feeding Tornado any Mexican food, have you?

Användningsexempel för "mat" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishUnder the Treaty, the Greek authorities are obliged to grant MAT's request.
Enligt fördraget är de grekiska myndigheterna tvungna att bevilja MAT:s begäran.
EnglishAnd here, I had a mat here to make it a little -- the critical moment is -- sorry.
Och här Jag hade en matta här för att göra det lite... ~~~ Det kritiska ögonblicket är...
EnglishThe largest organism on the planet is a mycelial mat, one cell wall thick.
Den största organismen på planeten är en mycelial matta, en cellvägg tjock.
EnglishEnter search string Select search area Search LiU.se Search FunMat Find an employee Find a location
Ange sökord Välj sökområde Sök på LiU.se Sök på FunMat Sök en anställd Sök en lokal
EnglishIt's by a guy called Yuan Chen: "I cannot bear to put away the bamboo sleeping mat.
Den är skriven av en kille som hette Yuan Chen: "Jag kan inte stå ut med att lägga undan sovmattan av bambu.
EnglishAnd in this case, a man got hooked on a bamboo sleeping mat.
Och i det här fallet, har mannen fastnat för en sovmatta av bambu.
EnglishFunMat operates out of the West Wing of the Physics Building, IFM, Linköping University.
Den efterfrågade artikeln finns för dessa språk..
EnglishThe wooden frame installed an elastic rubber mat and frame structure is then filled with rubber granules.
På träramen installeras en elastisk gummimatta och ramkonstruktionen fylls sedan med gummigranulat.
EnglishYou could trip over the welcome mat and decapitate yourselves.
Ni kan snubbla på dörrmattan och hugga av er huvudena.
EnglishVinnova supports industry-related research at the Functional Nanoscale Materials (FunMat) centre.
VINNOVA stöder 2007-2017 den industrinära forskningen inom centrumet Functional Nanoscale Materials (FunMat).
EnglishA plastic mat was lying in the field - which should not happen either - and the grass had grown through it.
En plastmatta låg ute på fältet - och det får inte heller förekomma - och gräset hade växt igenom den.
EnglishHe became hooked on a sleeping mat, probably because of elevated activity of dopamine in his brain, just like with you and me.
Han fastnade för en sovmatta av bambu, troligen på grund av de förhöjda dopaminnivåerna i hans hjärna. ~~~ precis som hos dig och mig.
EnglishThe Greek blockade of MAT flights constitutes a breach of the law applicable, of the EU Treaties, and of international law on air traffic.
Den grekiska blockaden av MAT:s flygningar utgör ett brott mot gällande lagstiftning, EU-fördrag och internationella lagar om luftfart.
EnglishIn February, the Greek authorities had refused to grant MAT a permit for charter flights to Corfu, citing as grounds the airline's name, MAT (Macedonian Airlines).
I februari vägrade de grekiska myndigheterna ge MAT tillstånd till charterflyg till Korfu, på grund av flygbolagets namn, MAT (Macedonian Airlines).

"matching grant" på svenska

matching grant
Swedish
  • matchande bidrag
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"match the gender" på svenska

match the gender
Swedish
  • matcha kön
Mera chevron_right

"material generate" på svenska

material generate
Swedish
  • material generera
  • material genererar
Mera chevron_right