"mastery" - Svensk översättning

EN

"mastery" på svenska

volume_up
mastery {substantiv}
EN

mastery {substantiv}

volume_up
Competitiveness and employment in Europe depend upon mastery of information, of knowledge and of adaptability.
Konkurrenskraft och sysselsättning i Europa gäller tillgång till information, kunskap och anpassningsbarhet.
Och vi förväntar oss att du bemästrar kunskapen.
mastery
volume_up
bemästring {utr.}

Användningsexempel för "mastery" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is certainly an art, but Mr Brok proves his mastery of it over and over again.
Detta är verkligen en konst, men Brok visar gång på gång att han behärskar den.
EnglishEurope is now, once again, demonstrating its mastery of the art of the paradox.
Europa excellerar här än en gång i konsten att odla paradoxen.
English(FR) Europe is now, once again, demonstrating its mastery of the art of the paradox.
Europa excellerar här än en gång i konsten att odla paradoxen.
English. ~~~ Do it as long as necessary until you have mastery.
Gör det så länge det behövs tills du bemästrar färdigheten.
EnglishImproved management also requires mastery of human resources.
För en förbättrad förvaltning krävs också att personalresurserna skall kunna hanteras.
EnglishThis applies above all to the new mastery of living mechanisms.
Detta gäller framför allt det nya herraväldet över levande mekanismer.
EnglishThe development of Algeria and better mastery of migration phenomena are unquestionably linked.
Algeriets utveckling och en bättre kontroll av utvandringsföreteelser hänger odiskutabelt samman.
EnglishIt is unquestionably true that passive mastery of a language is far easier to achieve than active mastery.
Det är obestridligt att ett passivt behärskande av ett språk är långt lättare att uppnå än ett aktivt.
EnglishCompetitiveness and employment in Europe depend upon mastery of information, of knowledge and of adaptability.
Konkurrenskraft och sysselsättning i Europa gäller tillgång till information, kunskap och anpassningsbarhet.
EnglishHowever, mastery of this technique alone is not enough to respond to the expectations of sick people.
Att kontrollera denna teknik är emellertid inte tillräckligt för att uppfylla förväntningarna hos de sjuka människorna.
EnglishMastery of IT is nowadays required in most professions.
IT-kompetens krävs numera i de flesta yrken.
EnglishMy answer is that mastery and exploitation of outer space is the key to success in the world of modern technology.
Jag vill svara: Att behärska och utnyttja världsrymden är nyckeln till framgång i den moderna teknikens värld.
EnglishSome doubts have been expressed about the mastery of the details of certain complex and technical portfolios, such as energy.
Vissa tvivel har rests om behärskningen av vissa komplexa och tekniska ansvarsområden, såsom energi.
EnglishThe traditional model, it penalizes you for experimentation and failure, but it does not expect mastery.
Det traditionella sättet bestraffar dig om du prövar och misslyckas, men förväntar sig inte att du är mästare från början.
EnglishI would like to say that you give the impression of having been an MEP for many years given your mastery of the situation.
Jag vill säga att ni ger intryck av att ha varit parlamentsledamot i många år med tanker på hur ni behärskar situationen.
EnglishGlobal mastery of communications must be balanced by a joint international willingness to practice self-regulation and control.
Kommunikationens globala herrskap måste ställas mot en gemensam internationell vilja till självreglering och kontroll.
EnglishBut we do expect mastery.
Och vi förväntar oss att du bemästrar kunskapen.
EnglishThe mastery and use of information technology should therefore be actively encouraged at an early stage, and at best in childhood.
Inlärande och användning av informationsteknologin borde därför främjas redan tidigt och intensivt, helst redan som barn.
EnglishFinally, I wish to focus on the European dimension of education and training, which requires mastery of a second language.
Till sist vill jag betona utbildningens och lärandets europeiska dimension, vilket kräver att de lärande behärskar ett andra språk.
EnglishThe second point in the rhetoric is the European mastery of the manipulation of referendums - the clear message to the Irish population.
Den andra punkten i retoriken är Europamästerskapet i manipulation av folkomröstningar - ett tydligt budskap till den irländska befolkningen.

Synonymer (engelska) till "mastery":

mastery