"masterpiece" - Svensk översättning

EN

"masterpiece" på svenska

EN

masterpiece {substantiv}

volume_up
The last budget in this parliamentary term is a real masterpiece.
Denna parlamentariska mandatperiods sista budget är ett sant mästerverk.
And what if you want to see how Van Gogh actually created this masterpiece?
Och om ni vill se hur Van Gogh faktiskt skapade detta mästerverk?
I think this report is a small masterpiece of hypocrisy.
Jag anser att detta betänkande är ett litet mästerverk i hyckleri.
masterpiece
This is a masterpiece of authoritarianism.
Detta är ett mästerstycke i auktoritärt styre.

Användningsexempel för "masterpiece" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe major symbol of the last ten years in bringing this political masterpiece to fruition.
De senaste tio årens stora symbol för skapandet av detta verkliga politiska mästerverk.
English(Applause) They are the ones who have brought off this political masterpiece.
(Applåder) Det är de som åstadkommit det politiska mästerverket.
English(DE) Madam President, Commissioners, this Economic Recovery Plan is no masterpiece.
(DE) Fru talman, kommissionsledamöter! Denna plan för ekonomisk återhämtning är inget mästerverk.
EnglishAnd what if you want to see how Van Gogh actually created this masterpiece?
Och om ni vill se hur Van Gogh faktiskt skapade detta mästerverk?
EnglishThe last budget in this parliamentary term is a real masterpiece.
Denna parlamentariska mandatperiods sista budget är ett sant mästerverk.
EnglishHe said, "I did not sell a great masterpiece to that Nazi.
Han sa "Jag sålde inte ett stort mästerverk till den där nazisten.
EnglishI think this report is a small masterpiece of hypocrisy.
Jag anser att detta betänkande är ett litet mästerverk i hyckleri.
EnglishWe really have created a masterpiece at first reading.
Vi har verkligen skapat ett mästerverk vid första behandlingen.
EnglishHowever, in other respects, ladies and gentlemen, this is by no means a masterpiece of European legislation.
Men i övrigt är denna EU-lagstiftning ingalunda ett mästerverk.
EnglishIf you have a Renaissance masterpiece you handle it with far more care than a magazine poster.
Om man har ett mästerverk från renässansen hanterar man det mycket försiktigare än en affisch från en tidskrift.
English   And so to the authors of this year's masterpiece!
   – Och så till författarna till detta års mästerverk!
EnglishYour reference to the quality of the Members present today was a masterpiece of British understatement.
Er hänvisning till egenskaperna hos de ledamöter som är närvarande i dag var en underdrift i sann brittisk anda.
EnglishMasterpiece of directing, easily Lumet's best.
Mästerligt regisserad, avgjort Lumets bästa.
EnglishThis is a masterpiece of authoritarianism.
Detta är ett mästerstycke i auktoritärt styre.
EnglishOn Max David Eriksson's Stockholm office hangs a statement that begins with the words "A masterpiece of industrial design.
På Max David Erikssons kontor i Stockholm hänger en motivering som börjar med orden ”Ett mästerverk av industriformgivning.
EnglishThis is your masterpiece, my son.
EnglishIt was an absolute masterpiece.
EnglishNot so much due to what it contains, which the press has dubbed a 'masterpiece of ambiguity', but due to the lack of public debate.
Inte så mycket för dess innehåll som medierna har utnämnt till ett ”mästerverk i tvetydighet”, utan för bristen på en offentlig debatt.
EnglishImagine Ernest Hemingway sitting right over there... at the Café Florian... just sipping a single malt... dreaming up his next masterpiece.
Tänk dig Ernest Hemingway sittandes där borta... på Café Florian... smuttandes på whiskey... drömmandes om sitt nästa mästerverk.
EnglishThe Confessions of a Citizen, his masterpiece, is quite improper and, in many respects, totally inadequate, but it is a masterpiece of literature.
Hans mästerverk, En medborgares bekännelser, är ganska inkorrekt och på många sätt helt otillräcklig, men det är ett litterärt mästerverk.

Synonymer (engelska) till "masterpiece":

masterpiece