EN

masterly {adjektiv}

volume_up
Mr President, ladies and gentlemen, Mr Morgan has given us a masterly demonstration of the very important decisions and deadlines that the information society represents.
Herr ordförande, kollegor, Morgan påvisar skickligt att informationssamhället ställer oss inför val och deadlines av särskild vikt.
We must address the lack of moral responsibility on the part of bureaucracies, which was condemned in such a masterly way by Kafka.
Det handlar om att ta itu med byråkratins brist på moraliskt ansvar, något som Kafka så mästerligt kritiserade.
He has done extremely good work, and has given a masterly presentation of it here today.
Whitehead har gjort ett stort arbete och i dag har han förelagt oss det på ett mästerligt sätt.
masterly (även: masterful)
masterly (även: master)
masterly (även: master)

Användningsexempel för "masterly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHe has done extremely good work, and has given a masterly presentation of it here today.
Whitehead har gjort ett stort arbete och i dag har han förelagt oss det på ett mästerligt sätt.
EnglishI am sure Sir Leon will now put us in the picture in his usual masterly way.
Jag är övertygad om att Sir Leon Brittan, om vi känner honom rätt, kommer att ge oss klarhet på ett mästerligt sätt.
EnglishMr President, Mrs Carrère d'Encausse's report is very rich in ideas, very passionate and, may I say, even masterly!
Herr ordförande, Carrère d´Encausses betänkande är ett mycket innehållsrikt och spännande, för att inte säga lysande arbete!
EnglishMr President, Mrs Carrère d'Encausse's report is very rich in ideas, very passionate and, may I say, even masterly!
Herr ordförande, Carrère d´ Encausses betänkande är ett mycket innehållsrikt och spännande, för att inte säga lysande arbete!
EnglishWe must address the lack of moral responsibility on the part of bureaucracies, which was condemned in such a masterly way by Kafka.
Det handlar om att ta itu med byråkratins brist på moraliskt ansvar, något som Kafka så mästerligt kritiserade.
EnglishMr President, I would first like to emphasize the high quality of the masterly report once more presented to us by Mrs Carrère d'Encausse.
Herr ordförande, allra först vill jag understryka vilken kompetent och imponerande lektion Carrère d´Encausse än en gång bjudit oss på.
EnglishMr President, I would first like to emphasize the high quality of the masterly report once more presented to us by Mrs Carrère d'Encausse.
Herr ordförande, allra först vill jag understryka vilken kompetent och imponerande lektion Carrère d´ Encausse än en gång bjudit oss på.
EnglishShe did indeed manage to steer the ship of the European Parliament report with a masterly hand and I am sure she will manage to bring it safe to harbour.
Hon har verkligen vetat att med mästarens hand styra detta betänkande från Europaparlamentet, och jag är säker på att hon kommer att ro det i hamn.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, Mr Morgan has given us a masterly demonstration of the very important decisions and deadlines that the information society represents.
Herr ordförande, kollegor, Morgan påvisar skickligt att informationssamhället ställer oss inför val och deadlines av särskild vikt.
EnglishI want to pay tribute to him for his persistence in working through this, and particularly for the masterly way in which he handled the conciliation process.
Jag vill berömma honom för hans uthållighet i att utarbeta betänkandet, och särskilt för det mästerliga sätt på vilket han hanterade förlikningsförfarandet.